Kullakõsõ koor jätkab pärast juubelit Tartumaal

 

Pikka aega Põltsamaal  setu leelokoori juhatanud Mari Noormägi tõmbas muusikakollektiivi 10. aastapäeval siinsele tegevusele joone alla. Juba mõnda aega elab ta Tartumaal Nõos oma tütre juures, kuid tahab koori nime Kullakõsõ säilitada ja kavatseb  selle ümber registreerida.

Maria Noormägi juhendatav koor Tartumaal juba tegutseb. Maria kinnitas, et tunneb ennast oma tütre peres väga hästi, Põltsamaal üksi elamine oleks talle edaspidi keeruliseks osutunud, siin elatud aastatest ja leelokoori juhatamisest on tal aga väga head mälestused.

Leelokoori  asutamiseks ja kohaliku setu seltsi algatamiseks sai ta kümne aasta eest tuge setu juurtega põltsamaalaselt Jaan Haukamägilt.

Kullakõsõ koori asutaja sõnul häbenesid veel kümme aastat tagasi paljud inimesed tunnistada, et nad on oma päritolult setud. Kui esimesele setude kokkusaamisele kogunes Põltsamaal kümne aasta eest seitse inimest, siis teisel korral oli neid juba neliteist ning seltsi liikmete arv kasvas veelgi. Kõige aktiivsemalt osalesid seltsi töös Kullakõsõ koori liikmed, kes harjutasid leelotamist igal nädalal. Rahvuskaaslastega saadi kokku ka tähtpäevadel, sõideti koos Seto Kuningriigi päevale, mõne teise leelokoori tähtpäevale jne.

Maria Noormägi avaldas lootust, et Põltsamaal leidub inimesi, kes kohalike setude tegevuse eestvedamist jätkab. Ise võtab ta Põltsamaalt kaasa ilusad mälestused ja tunneb heameelt selle üle, et nüüd on Sõpruse pargis olemas ka setude oma tammepuu koos kivitähisega.

 

Setude tamm sai tähiskivi

Viis aastat tagasi istutas setude esindus Sõpruse parki koos pargi rajaja Ants Pajuga tamme. Nüüd, Kullakõsõ koori ja setu seltsi  10. sünnipäeval avati tamme juures pidulikult tähiskivi, mis annab teada, kelle auks see puu on sinna istutatud.  

Sõpruse pargis suurt hulka  rahvarõivais setude ees seistes tõdes pargi hooldaja Tiit Kulu, et nii säravat seltskonda pole Sõpruse pargis varem viibinud. Ta rääkis kokkutulnuile, et on koos Sõpruse pargi looja Ants Pajuga tegelenud pargiga juba alates selle asutamisest 1973. aastal. Ants Pajul oleks täitunud järgmisel aastal 70. eluaasta. Siis plaanitakse koos tema juubelisünniaastapäevaga tähistada ka Sõpruse pargi 40. aastapäeva.

Tiit Kulu osutas sealsamas kõrval kasvavale 69 tammele, mis on sinna istutatud nende Eesti Ülemnõukogu saadikute auks, kes 20. augustil 1991. aastal Eesti taasiseseisvumise poolt hääletasid. Kulu sõnul on 20. augusti klubi nende tammede eest  hoolt kandnud ja mitmed puud vajadusel ka välja vahetanud. Pargis asub ka ülemnõukogu saadikute auks püstitatud sammas, kus peal kõik 69 nime.

Tiit Kulu meenutas Ants Paju sõnu, et puu võib tormi, veeuputuse, maavärina tõttu või mõnel muul põhjusel hävida, kivi jääb aga alati alles. Setude tammepuu võib üles leida ka Sõpruse pargis asuva infotahvli järgi.

 

Tähiskivi leiti Setumaa taluhoone vundamendist

Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimees Margus Timmo lausus, et tema ülesanne on ametikohast tulenevalt kindlustada Setumaa jätkusuutlikkus nii kultuurilises kui majanduslikus mõttes. Ta tänas ja kiitis Kullakõsõ koori asutajat ja Põltsamaa setude eestvedajat Maria Noormäge, kelle initsiatiivil tammepuu viie aasta eest Sõpruse parki istutati. Margus Timmo lausus, et teatud tähendust omavate puude istutajaid leidub alati, olulisem on aga see, kes puu eest hiljem hoolt kannab. Timmo sõnul leidis ta tamme tähiskiviks sobiva kivi Meremäe valla Härma külas asuva talu vana hoone vundamendist. Et vundamendikivid on teatavasti juba ühelt küljelt sirgeks ja siledaks tahutud, oli leitud kivi lihtsam töödelda. Vundamendikivi oli ka piisavalt tugev, mis on samuti oluline.

Võru kiviraiduri poolt raiutud tähiskivi paigaldamist Sõpruse parki  toetas ka Setomaa Valdade Liit.

Tallinnas elavad setud hakkavad Rocca al Mare vabaõhumuuseumi setu talumuuseumi rajama ja sellelegi ettevõtmisele on Setomaa Valdade Liit õla alla pannud.

 Margus Timmo kinnitas, et setude tegevus on viimastel aastatel aktiviseerunud.  Alates 2005. aastast on juurde loodud 10 leelokoori ning praeguseks tegutseb neid kokku 32. Kooriliikmete keskmine vanus on vähenenud ja  igal aastal toimuvatel Seto Kuningriigi päevadel on näha, et järjest rohkem kantakse setu rahvarõivaid.

TOOMAS REINPÕLD

 

blog comments powered by Disqus