Kuidas arvutada puhkusetasu lapsepuhkuselt naasnule

Töötaja naasis lapsehoolduspuhkuselt lapse kolmeaastaseks saamisel ning soovib realiseerida oma töölepingu seadusest tulenevat õigust kasutada põhipuhkust vahetult pärast lapsehoolduspuhkust. Tööandjal on küsimus, kuidas arvestada töötajale puhkusetasu, kui töötaja pole kolm aastat tööl käinud.

Töölepingu seaduse kohaselt on töötajal õigus saada puhkusetasu. Seaduse paragrahv 29 lõige kaheksa viitab omakorda valitsuse 2009. aasta 11. juuni määrusele Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord”). Indeksit arvutatakse järgmiselt. Keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuu töötasu alammäär tuleb jagada lapsehoolduspuhkusele jäämise kuu töötasu alammääraga.Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord”.

Puhkusetasu arvestamiseks tuleb kõigepealt välja arvutada keskmine töötasu. Kui töötajale ei ole töö tegemisest keeldumise tõttu rohkem kui kaheteistkümne kuu jooksul töötasu makstud, korrigeeritakse tema töötasu keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul kehtiva töötasu indeksiga (määrus

See tähendab, et keskmise töötasu arvutamiseks tuleb töötaja lapsehoolduspuhkusele jäämisel kehtinud töötasu korrutada saadud indeksiga.

Indekseerimist ei kasutata, kui töötasu on kollektiivlepingus kokku lepitud või see on suurem kui statistikaameti avaldatud riigi keskmine brutokuupalk viimases kvartalis.

Seejärel tuleb välja arvestada kalendripäevatasu, sest puhkust antakse kalendripäevades. Antud juhul tuleks kalendripäevatasu arvutamiseks jagada saadud tulemus (vajadusel indekseeritud keskmine töötasu) töötasu arvutamise vajaduse tekke kuu kalendripäevade arvuga.

Et välja arvestada, kui palju tuleks töötajale puhkusetasu maksta, tuleks saadud tulemus (kalendripäevatasu) korrutada puhkuse päevadega.

Toon ka näite. Töötaja jäi 2012. aasta augustis lapsehoolduspuhkusele ning soovis nüüd lapsehoolduspuhkuse katkestada ning jääda 2014. aasta 15. oktoobrist 28-päevasele põhipuhkusele. Töötaja töölepingujärgne töötasu oli 2012. aastal 750 eurot, mis ei ole suurem statistikaameti poolt avaldatud viimase kvartali riigi keskmisest brutokuupalgast, samuti ei reguleeri töötaja töösuhet kollektiivleping. Indeksi arvutamiseks tuleks jagada 2014. aastal kehtinud töötasu alammäär (355 eurot) 2012. aastal kehtiva töötasu alammääraga (290 eurot) ning tulemuseks on 1,22. Seejärel korrutatakse 2012. aastal kehtinud töötasu indeksiga ning tulemuseks saame 915 eurot. See ongi töötaja keskmine töötasu puhkusetasu arvestamise seisuga. Kuna puhkusetasu arvestamise vajadus oli oktoober, siis tuleb jagada saadud tulemus (915) oktoobrikuu kalendripäevade arvuga (31). Nii saame keskmise kalendripäevatasu, mis on antud juhul 29,52 eurot. Kuna töötaja puhkab 28 kalendripäeva, siis tuleb keskmine kalendripäevatasu korrutada 28-ga. Näites kirjeldatud töötaja saab puhkusetasu kokku 28×29,52= 826,56 eurot.

i

ANNI RAIGNA, tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse juhataja

blog comments powered by Disqus