Kui koostöö on nagu hobune, siis kes peab talle rauad ostma?

Koos kevadega saabus Eesti poliitikasse ärevust ja raputavaid tuuli. Valitsuserakondade toetus on üle pika aja langenud madalamale kui opositsiooni oma. Erakondades ajab üks skandaal teist taga. Samal ajal ootavad aga inimesed poliitilistelt parteidelt eelkõige just tasakaalukust ning enam empaatiat.

Soov muuta Eesti poliitikat avatumaks on loonud tänaseks aktiivse meeskonna ja pannud aluse uuele poliitikaklubile ehk MTÜle Demokraadid.

Pärast demokraatide ühenduse moodustamist Riigikogus pöördusid meie poole mitmed ühendused, kes avaldasid soovi koostööks ning tegid ettepanekuid muudatusteks seadusandluses. See kõik pani aluse MTÜ Demokraadid loomiseks, sest tekkis vajadus meie meeskonda selget määratleda ning luua võimalus oma eesmärke paremini  realiseerida. MTÜ Demokraadid liikmed omavad sõna- ja hääleõigust nii Euroopa Parlamendis, riigikogus kui ka Tallinna volikogus. See annab meile kindluse, et saame oma prioriteete ka reaalselt ellu viia.

MTÜ Demokraadid eesmärk on anda panus ühtse ja tugeva Eesti arenguks. Selleks osaleme aktiivselt kodanikuühiskonna poliitika kujundamisel ja elluviimisel. Siiani on kaasatud ühiskonda mõjutavate protsesside kujundamisse liiga  vähe spetsialiste ja teadlasi. Vaadakem kas või haridusvaldkonda. Ettepanekud ja arvamused koolide sulgemise osas peaksid tulema ikka õpetajatelt, lapsevanematelt. Lihtne on ministeeriumi seinte taga maakoole liita ja lahutada, kuid keerulisem on näha nende numbrite taga reaalseid lapsi ja nende vajadusi.

Üks näide on demokraatide ühenduse ettepanek suurendada põlevkivi ressursimaksu kaks eurot tonni pealt, millega laekuks riigieelarvesse kokku 40 miljonit eurot, mis kataks õpetajatele vajaliku palgatõusu. Täna maksavad Eesti Energia, Viru Keemia Grupp, Kiviõli Keemiatööstus ja Kunda Nordic Tsement ressursimaksu kokku 20-30 miljonit eurot aastas, samas on need ettevõtted teeninud üle 200 miljoni euro kasumit aastas. Seepärast tulebki valitsusel põlevkivi abil toetada oma rahvast, investeerida haridusse, rahva tarkusse.

Täna käivad aktiivsed mõttetalgud ja analüüs, et pöörata poliitika ja poliitikud näoga rahva poole. Meie ei ütle kõlavaid ja ilusaid programmilisi lauseid, vaid pakume välja väga selgeid ja kõigile arusaadavaid loogilisi lahendusi. On selge, et poliitikas ei tee midagi üksi, edasiviiv jõud on võime eesmärkides teiste partneritega kokku leppida. Õppida tuleks praegu Eesti poliitikas tekkinud olukorrast, kus kohati on lausa kurb vaadata, kuidas kaks Eesti suuremat erakonda on unustanud sellise lihtsa mõiste nagu koostöö. See, mida üks suurpartei korraldab Tallinnas ja teine Eesti Vabariigis, ei ole jätkusuutlik ega mõistlik. Retoorika, et valijate  poolt meile antud mandaadiga sai asi otsustatud, on küüniline ja lühinägelik. Vale on mõtlemine, et kui sul on 51 protsendi ehk enamuse toetus, siis ülejäänud 49 protsendi Eesti inimeste arvamus ei oma tähtsust. Näiteks kreeklased arutasid ja vaidlesid 130-miljardise abipaketi üle isekeskis kolm kuud, Eesti valitsus andis nõusoleku kolme päevaga ja parlament pidi tegema kaks istungit ühe päevaga. Kus on siin loogika ja diskussioon rahvaga?

Arendada tuleb võimalikult laiapõhjalist koostööd kõigi teiste erakondadega, kolmanda sektoriga ja muude huvitatud osapooltega. Usume, et tänases poliitilises elus tuleb esmalt muuta parteide suhtumist ühiskonda. Rahvas on väsinud nende vastastikusest materdamisest, poliitikutelt ja poliitikalt oodatakse lahendusi, mitte süüdlaste väljaselgitamist.

i

RAINER VAKRA, MTÜ Demokraadid

blog comments powered by Disqus