Koolitusel tõdeti, et mänguväljakuid on võimalik turvalisemaks muuta

Möödunud neljapäeval Jõgeval KEK elamurajooni mänguväljakul toimunud koolitusel omavalitsuste ehitusspetsialistidele ja mänguväljakute eest vastutavatele isikutele tutvustati ohutusnõuete kasutamist nendel rajatistel.

Ühtlasi tõdeti õppepäeval, et mänguväljakuid on võimalik märksa turvalisemaks muuta.

Koolituse viis läbi MTÜ Mänguohutuse Keskus töötaja Martin Aeltermann, kes on üks väheseid vastava valdkonna koolitajaid ja mänguväljakute inspekteerijaid Eestis. “Koolitus toimus Jõgeva linnas seetõttu, et osalejatel oleks hea maakonna keskele kokku tulla. Samuti oli linn koolituse korraldamisega sellel  mänguväljakul nõus ning koolitusest huvitatud. Osalejad said teada mänguväljakutele esitatavatest nõuetest ning ka sellest, kuidas oleks mõistlik ja otstarbekas korraldada nende rajatiste  järjepidevat hooldust ja kontrolli.

Mänguväljakul viidi läbi ka inspekteerimine, milleks tarvitati lapse kehamõõdus  katsekehi.  Kõiki  leitud puudusi ja kitsaskohti kommenteeriti. Arutati ka  võimalikke ning mõistlikke lahendusi probleemidele. Näiteks oleks KEK-i linnaosa mänguväljakul tarvis mitmeid konstruktsioone  parandada.

Koolituse käigus vaadati üle ka otse mänguväljaku kõrval asetsev vaibakloppimispuu. Sellelt leiti palju teravaid osi, samuti on pinnas konstruktsiooni all ebatasane ja ohtlik, kui laps sellel turnides kukkuma juhtub.

Iga osalenu sai  kaasa mänguväljaku inspekteerimise aruande, kust hiljemgi infot ja teadmistele tuge otsida. Samuti on koolitaja nõus aitama tekkinud probleemidele lahendusi otsida, ” rääkis koolituse korraldaja, Jõgeva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna terviseedenduse peaspetsialist Maiu Veltbach.

Õppepäeva  vajalikkuse tingisid eelmisel aastal maakonna tervisenõukogu poolt algatatud avalike mänguväljakute vaatlusreidide tulemused.

Omavalitsusjuhid kinnitasid, et mänguväljakute ohutus on oluline ja vajalik teema ning spetsialistide oskused ohtusid märgata vajaksid täiendamist.

Koolitus viidi läbi Jõgeva maavalitsuse tervist edendava projekti Kodu- ja vabaajavigastuste vältimine Jõgeva maakonnas” ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu koostöös.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus