Kevad on kütteseadmete kontrolliks parim aeg

2012. aastal said päästjad peaaegu 300 väljakutset põlengutele, mille põhjustasid katkised kütteseadmed, korstnas süttinud tahm või hooletu kütmine.

Kui korrastame kütteseadmed kevadsuvel, võib sügisel  rahuliku südamega kütteperioodi alustada. Korstnapühkijad soovitavad korstnaid puhastada just pärast kütteperioodi lõppu, sest siis ei ole pigi lõõrides jõudnud kõvaks kuivada ja ka korstnapühkijate ootejärjekorrad on siis lühemad.

Regulaarne korstna puhastamine aitab kokku hoida küttekulusid ja tagada tuleohutust. Pidevalt kasutuses olevaid kütteseadmeid ja lõõre tuleb puhastada kaks korda aastas, sügisest kevadeni kasutatavaid seadmeid võib puhastada üks kord aastas. Olenevalt küttematerjalist või kütteseadme eripäradest, võib tekkida vajadus tihedamaks hoolduseks. Eramaja omanik võib oma maja korstna(d) ise puhastada, kuid igal viiendal aastal peab korstna ja kütteseadmete ohutust kontrollima kutseline korstnapühkija. Mitmepereelamu omanikel on kohustus kasutada ainult kutselise korstnapühkija teenust. Väljaõppinud spetsialist tagab töö kvaliteedi ning annab kütteseadme puhastamise ja kontrollimise kohta akti.

Turvalise kütmise eelduseks on lisaks korstnalõõride puhastamisele ka kogu kütteseadme hooldus. Vajalik on kontrollida, et seadmed ei oleks mõranenud ega amortiseerunud. Tahmaluugid peavad olema korralikult kinnitatud ja nende uksed  suletud. Tänapäevase korstnapühkija varustusse kuulub ka spetsiaalne kaamera, mille abil pisemadki probleemid lõõride kaudu üles leitakse. Kütteseadmete olukorda oskab hinnata professionaalne pottsepp, kes vajadusel katkise seadme ka parandab.

Mida parem on korstnas ja küttekoldes tõmme, seda vähem tekib tahma ja pigi suitsukanali seintele. Suitsulõõridesse ladestunud pigi muudab need tuleohtlikuks, vähendab küttekolde kasutusiga ning suurendab soojakadu ja küttekulu 20-40 protsenti.

Kütteseadmete ohutuse kohta saab rohkem teavet päästeteenistuse kodulehelt http://www.rescue.ee. Päästeala infotelefonilt 1524 saab infot korstnapühkijate ja pottseppade teenuste kohta. Samuti leiab piirkonna korstnapühkijate kontakte Eesti Korstnapühkijate Koja kodulehelt www.korsten.ee.

ASTRA PINTSON-KÄO, Päästeameti Lõuna päästekeskuse pressiesindaja

blog comments powered by Disqus