Keskkonnanädal õpetas prügiga ümber käima

Kas teie teadsite, et papirull majapidamispaberi ja WC-paberi rulli seest ei tule panna mitte paberi ja papi konteinerisse, vaid hoopis biolagunevate jäätmete hulka, sest tegemist on taaskasutatud paberiga ja seda ei saa lõpmatuseni uuesti kasutada?

Keskkonnanädalal Puurmani Gümnaasiumis korraldatud prügi sortimise võistlusel eksisid kooli 5. -9. klasside võistkonnad enim just nende väikeste papirullide õigesse kasti panekuga. Samuti panid lapsed paberi ja papi konteinerisse kanamunakarbi, mis samal põhjusel tegelikult biolagunevate jäätmete hulka kuulub. 

Igale asjale oma koht

5.-9. klassi õpilased pidid prügi sortima aja, kiiruse ja täpsuse peale. Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Riin Vare ütles, et Puurmani Gümnaasiumi õpilastele on prügisortimist õpetatud küll ja lapsed arutlesid õigesti, kuid kiirustades  hakkasid nad kahtlema ja panid ikka midagi valesse karpi, sest keegi sosistas selja tagant midagi muud ja võistlejatel ei olnud piisavalt enesekindlust. Paraku tõi iga valesse kasti pandud prügi võistlusel miinuspunkte. Ja just need rullid ning munakarbid panid valesse kasti kõik 5. -9. klasside võistkonnad. Veel panid lapsed ohtlike jäätmete hulka tühja ripsmetušituubi, kuid selle pidanuks panema hoopis olmejäätmete kasti.

Lapsed pidasid kõige raskemaks õige koha leidmist pakenditele, sest näiteks kohvikoorepakk ei käi paberi ja papi, vaid hoopis pakendite kasti ning vorsti- või kotletikarbid pole pakendid, vaid olmejäätmed, sest need on rasvased. Ka kohvipakk, mille võistlejad  pakendite hulka arvasid, tulnuks tegelikult olmejäätmete hulka panna. 

Huvitavad uurimused

Keskkonnanädal on Puurmani koolis olnud ammune traditsioon. Sel aastal otsustati  korraldada see koostöös Keskkonnaametiga.

iii
Huvitavad ettevõtmised ja päevaplaan sündisid käsikäes,  ühise laua taga istusid keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Riin Vare, Tartu Kutsehariduskeskuse keskkonnahariduse eriala praktikant Katre Kask ja Puurmani Gümnaasiumi huvijuht Raina Rumvolt. Riin Vare ja Katre Kask valmistasid ette küsimused uurimusteks, mõtlesid välja jooksumängu, Raina Rumvolt edastas küsimustikud ja uurimuse ülesanded loodusainete õpetajale ja palus need lastele jagada.

1.-4. klass õppis edukalt prügi sortima mängides, kasutades samu asju, mis 5.-9. klassi jooksumängus.

Gümnaasiumiõpilased kaardistasid prügikohad ja selle tulemusena saadigi Puurmani prügikaart. Tulemus oli tegelikult üllatav – prahti leidus kohtades, kus juba on prügikastid, kuid millegipärast inimesed ei kasuta neid kaste,” tõdes Riin Vare.

Enamlevinud prügiliigid olid suitsupakid ja õllepudelid, samuti kommipaberid. Üldiselt hinnati Puurmani puhtaks asulaks. Ettepanekutena, mida parandada, tõid lapsed välja, et oleks vaja rohkem prügikaste asulasse ja noortele võiks teha šokiteraapiat, näiteks viia neid suurtesse prügilatesse ja lasta puhastada teeääri. Samuti arutleti, kes on peamised soditekitajad, ja leitud asjade põhjal otsustati, et kahjuks noored ise ja ka töötud vanemad mehed.

iii
5.-9. klassi esindajad tegid väga huvitava  uurimistöö “Prügi minu kodus” , kus õpilased kaardistasid kodus tekkivat prügi.

Õppeprogramm Sipelgas Ferda tegeleb prügiga” tõi Brüsselist valitsusasutuse kategoorias auhinna, millele pretendeeris kolm finalisti, st lisaks Eestile ka Belgia ja  Hispaania. Auhind anti keskkonnaametile selle eest, et Eestis kasvas ühest jäätmetekke nädala üritusest välja terve jäätmeõppe programm ja et seda igas maakonnas pakutakse, muutus programm jätkusuutlikuks.


Riin Vare hinnangul õpivadki lapsed paremini läbi mängu ja praktilise tegevuse.
Raamatust tuupimine ei meeldinud kooliajal mullegi, nüüd püüangi atraktiivseid meetodeid kasutada, et viia teadmised lasteni,” rääkis ta.
Tulevikus plaanivad nad juba terve nädala keskkonnakaitse teemaga seonduvate ettevõtmistega sisustada.

Tundub, et sel aastal alustasime ilusa ja jätkusuutliku koostööprojektiga Puurmani Gümnaasiumis. Samuti oli ka lastelt tagasiside , et nad sooviksid taolisi üritusi kindlasti ka tulevikus, sest tegevused olid huvitavad ja harivad,” märkis Vare.

19. mail lähevad Võrtsjärve Limnoloogiajaama ekskursioonile ja kalu tundma õppima prügisortimisvõistluse võitjad ehk viienda klassi õpilased, samuti ka parimate luuletuste autorid ning keskkonnateemalisele näitusele parimad tööd toonud lapsed.

Ekskursioon korraldatakse KIK projekti toetusel.  

Keskkonnanädala parimad

*Kõik klassid said jäätmeteemalise mängu “Vähendame võidu”

*Paremate luuletuste autorid:
1. Eva-Susanna Reedi
2. Elise-Johanna Reedi
3. Laura Põldmaa
iii

*Paremateks meisterdamistöödeks tunnistati Kerdo Kursi robot ja õpetaja Nelli Nõmme valmistatud kasutatud kohvipakkidest kandekotid.

iii

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus