Keset Vaimastvere küla kõrguva lõhkise puu saatus endiselt lahtine

Suve hakul, mil Vaimastvere kooli pargis langetati kümmekond ohtlikku puud, jäi selgusetuks, kes peab maha võtma tee ääres kõrguva lõhkise saare. Vaidlused puu saatuse teemal vältavad ametkondade vahel veel praegugi.


Pärast seda, kui mai algul murdus tugeva tuulega Vaimastvere kooli pargis suur puuoks ning maandus kolmeaastasele Milla-Johannale väga lähedale, tõstatasid Vaimastvere küla elanikud küsimuse, kes vastutab pargipuude hoolduse eest. Siis jõudsid muinsuskaitse- ja keskkonnaameti ning vallavalitsuse ametnikud otsusele, et kooli pargis tuleb kümmekond puud maha võtta. Ohtlikud puud langetas paar nädalat hiljem  Kuremaa ENVEKO.

Siiski jäi lahtiseks kooli pargi sissesõidu juures kõrguva saarepuu saatus, mille tüvi on pikuti lõhki. Esialgu jäi muinsuskaitseameti vaneminspektor Sille Raidvere arvamusele, et puu peab jääma püsti, kuid lähemal vaatlusel selgus, et saare juured on viga saanud ning puu tuleb langetada. “Kuna puu sai vigastada teetööde käigus, peab selle langetamise eest vastutama maanteeamet,” kõlas toona muinsuskaitseameti vaneminspektori arvamus. 

Maanteeamet ei näe endal süüd

Nüüd, neli kuud hiljem, mil Piibe maantee remont Vaimastvere-Õuna lõigul on lõppemas, kasvab lõhkine saarepuu endiselt Vaimastvere kooli pargi sissesõidu juures. Maanteeameti projektijuht Milja Päären selgitas, et algul keelas muinsuskaitseamet neil puud langetada ning alles hiljem, kui tee-ehituse projekt oli kinnitatud, anti selleks luba.

“15. mail peetud kokkusaamisel olid probleemiks kolm puud Vaimastvere pargis, nende hulgas ka saar, mis jäid ette jalgtee rajamisele. Kahe puu langetamise osas jõuti (muinsuskaitseametiga – E.A) kokkuleppele, aga kategooriliselt  oldi saare mahavõtmise vastu.

Projekteerijaga kooskõlastatult nihutati jalgteed nii, et saar ette ei jääks. Töövõtjal õnnestus raadajad uuesti kiiresti objektile tuua ja kaks puud, mille osas kokku oli lepitud, maha võtta. Vaatasime koos objektijuhi ja inseneriga saarepuu olukorra üle. Jalgtee aluse ehitusel ei lõhutud saare juuri ega tehtud sellele muud kahju.  Jalgtee alus tehti kolm päeva pärast otsustamist, kui raadajad olid juba kaks puud maha võtnud,” vahendas suve algul tehtud otsuseid maanteeameti projektijuht. 

Puu võib tormituultega murduda

Jõgeva vallavalitsuselt ei õnnestunud loo trükkimineku ajaks kommentaari saada, kuid septembri alguses saadetud arupärimisele vastas vallavanem Enn Kurg, et valla keskkonnaspetsialist hoiab sündmuste käigul silma peal. Siiski on vald end sellest küsimusest pigem taandanud, märkides, et tegemist on muinsuskaitse- ja maanteeameti omavahelise asjaajamisega.

Kogu selle ametkondadevahelise kemplemise juures on aga külaelanikud nõutud. Nad kardavad, et esimesed tormituuled saavad lõhkisele puule saatuslikuks. Rahvas kardab, et puu võib murduda ja kellelegi viga teha. Võttes arvesse, et puu asub tiheda liiklusega Piibe maantee ääres ning otse Vaimastvere kooli õpilaskodu kõrval, on selline oht täiesti olemas.

EILI ARULA

blog comments powered by Disqus