Kes küll aitaks?

Alates aastast 2014 on Jõgeva Rohu, Tähe ja Põllu tänava elanikud ja lasteaed “Rohutirts” esitanud korduvalt pöördumisi vareslaste populatsiooni ohjeldamiseks linnaruumis. Käesoleva aasta 26. aprilli Vooremaas ilmus artikkel “Vareslaste arvu piiramiseks otsitakse üleriigilist lahendust”, milles keskkonnaameti Tartu piirkonna juhtivspetsialist Kaili Viilma väitis, et vareslaste arvukuse piiramiseks puuduvad hästitoimivad lahendused. Olemasolevate lahendustena toob ta välja pesade mahavõtmise enne pesitsemist, lindude hädakisa matkivate peletite paigaldamise ja pesitsema saabuvate lindude küttimise. Samas paneb looduskaitse bioloog Jan Siimson pesadest vabanemiseks ette järgmist: “Ronige kaks korda nädalas puu otsa ja lükake pesad alla, siis ei saa linnud pesitsema jääda. Nii kaua, kui pesas mune pole, võib seda teha.”

Viljandi linn sai 2015. aastal keskkonnaametilt loa lindude populatsiooni vähendada. Viljandi taotles kokku 420 linnu ehk 150 künnivarese, 70 hallvarese, 100 tuvi ja 100 haki küttimisluba, kuid neile määrati 50 künnivarese, 25 hallvarese, 35 haki ja 30 tuvi küttimisõigus, mis teeb kokku 140 lindu soovitud 420 asemel.

Olen päri, et pärast pesade lammutamist ja hädakisapeletite paigaldamist kolivad linnud linnas teise piirkonda, kuid selle ohjeldamisega peaks tegelema linn. Jõgeva linnavalitsus pole kolme aasta jooksul ühtki otsustavat sammu astunud. Esiteks menetleti 2014. aastal probleemi kuni pesitsusaja alguseni, mis päädis keskkonnaameti sanktsiooniga, mille järel  unustati isegi lõhutud pesade materjal puude alla. 2015. aastal ei teinud Jõgeva linnavalitsus vareslaste populatsiooni vähendamiseks midagi. Käesoleval aastal 8. märtsil saadetud pöördumisele vastati lausa kaks päeva hiljem, 10. märtsil kirjaga, mille lahendused seisnesid zooloogiamuuseumis peetud loengus välja pakutud loomingulistes ideedes. Kuu ja neli päeva hiljem, 14. aprillil jõudsid lõpuks Jõgevale olukorda kontrollima ka keskkonnaameti Tartu – Jõgeva regiooni juhtivspetsialistid. Esimesteks reaalseteks sammudeks kulus seega pöördumisest lausa kuu ja kuus päeva, millest järgneval päeval, 15. aprillil algas pesitsusaeg.

Linnukaamera paigaldamisega võib tegelda eraviisiliselt või veelgi parem – jätta see looduskaitsega tegelevate MTÜde ülesandeks, kes on selliste projektide kirjutamises ikkagi kogenud. Siinkohal sooviksime teada, kas jõuame lõpuks loengutest vareslaste arvu tõelise piiramiseni või jäämegi pseudoprobleemide ümber tiirlema?

16. juuni Jõgeva Linnalehe üllitises kiideti kotka- ja teiste loomakaamerate paigaldamisega tegelevas firmas töötavat Omar Neilandi, kes toetas varesekaamerat. Olgugi, et tegelikkuses viidi härra Neiland eksiteele ühe omavolilise arvamusega linna nimel, kuid mitte Jõgeva kui kogukonna, terviku sooviga. Kas me tõesti soovime, et see hall mass taevalaotuses saab meie väikelinna hääbumise sümboliks?

Kahjuks tuleb tõdeda, et allkirjade kogumine meie linnas tähtsust ei oma.

Linnakodanik

Toimetusele on kirja autor teada.

Tegutseda tuleks juba talvel

Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni looduskaitse bioloog Jan Siimson vastas, et linnalindude pesitsemisega seotud probleemide ennetamiseks on võimalik enne pesitsemist ehk juba talvel linnupesad maha võtta ning küttida linde varakevadel enne pesitsushooaja algust. “Nendeks tegevusteks peab kohalik omavalitsus ehk antud juhul Jõgeva linn taotlema keskkonnaametilt luba. Nagu olen ka juba varem öelnud, kordan üle, et kuni pesitsusperioodi alguseni võib linnupesade mahavõtmist kaaluda. Siis ei saa linnud pesitsema hakata ja kolivad mujale. Üks variant on kasutada ka linde eemale ajavat häälepeletit.

Juhime tähelepanu, et nende tegevuste planeerimisega peaks omavalitsus alustama aegsasti, st keskkonnaameti lube tegevuste läbiviimiseks tuleks küsida juba talvel. Vastasel korral ei jõuta tegevusi õigel ajal ellu viia. Juba hiljem, pesitsemise ajal, on lindude häirimine looduskaitseseaduse
kohaselt keelatud.

Lisaks tuletame meelde, et prügikastid kui kergesti kättesaadava toidu allikad peaksid olema suletud. Samuti ei tasu inimestel linnalinde sööta, sellise tegevusega vaid meelitame neid linna juurde.”

blog comments powered by Disqus