Kehtestati eluasemekulude piirmäärad

Põltsamaa vallavolikogu 2017. aasta viimase istungi päevakorda oli kavandatud pika nimetusega eelnõu “Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel”. Põltsamaa linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Katti Lainoja lausus, et eluasemekulude piirmäärad on vajalikud toimetulekutoetuste määramisel.


Katti Lainoja sõnul osalesid piirmäärade väljatöötamisel kõigi Põltsamaa piirkonnas ühinenud nelja omavalitsuse sotsiaalvaldkonna spetsialistid. Volikogu liige Toivo Tõnson ei olnud rahul eelnõusse märgitud kompenseeritavate eluasemekulude puhul sõnaga “kuni”. Katti Lainoja lausus, et Sotsiaalteenuste ja Toetuste Andmeregistrisse (STAR) sisestatakse maksimummäär, mille ulatuses võib kulutusi kompenseerida. Kui toetuse määraks on näiteks kehtestatud kuni 5 eurot ruutmeetri kohta ja tegelik üürikulu on toetust taotleval inimesel 3 eurot ruutmeetril kohta, siis makstaksegi talle ruutmeetri kohta 3 euro ulatuses kompensatsiooni. Sõna “kuni” piirmäära summa ees tähendab seda, et piirmäärast kõrgemat hinda inimesele ei kompenseerita.

Vallavolikogu liikmed kinnitasid volikogule esitatud eluasemekulude piirmäärad, mis on vajalikud toimetulekutoetuste määramisel.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus