Jõgevamaa lasteaednikud suvekoolis

Augustikuu alguspäevil toimus Narvas Eesti Lasteaednike Liidu (ELAL) järjekordne suvekool, kus osales ka kaheksa liidu liiget Jõgevamaa lasteaedadest. Seekord oli vahvaks võõrustajaks Narva lasteaed Päikene” ja selle tulihingeline direktor Heli Adamovitš.

Suvekooli teemadeks olid sel aastal mitmekultuuriline lasteaed  ning hariduslike erivajadustega laste varajane märkamine ja nende arengu toetamine.

Mitmekultuurilise lasteaia teemat tutvustas Päikese lasteaia direktor nende oma venekeelse lasteaia näidetel. Ta rääkis eesti keele õpetamisest keelekümblusena, selgitas koostöövõimalusi peredega ning tutvustas praktilisi töökogemusi: õpetajate tööde mappe, interaktiivseid võimalusi õppetöös, lastepidude läbiviimist. Sama teemat käsitles ka A. Sinelnikova. Toreda kogemuse saime teise koolipäeva hommikul, kui lasteaia temperamentne liikumisõpetaja viis läbi hommikuse virgutuse venepäraste lastetantsude õpetamisega. Tuju sai terveks päevaks heaks!

Hariduslike erivajadustega laste teemat lahkas külaline Peterburist – alushariduse pedagoog-nõustaja Risto Keskinen. Sama teemaga tutvusime lasteaias Pingviin”, kus on palju erivajadustega laste rühmi. Lasteaed on värskelt renoveeritud just erivajadustega laste tarvis, tänu sellele saime seal näha, millised on tõeliselt nüüdisaegsed võimalused toetada nende laste arengut. Võõrustajate jutust selgus aga, et vahendid on neil küll olemas, kuid napib spetsialiste.

Suvekooli külaliseks oli ka haridus- ja teadusministeeriumi üldhariduse osakonna peaekspert Tiina Peterson, kes tutvustas koostamisel olevat alushariduse arengukontseptsiooni ning viis läbi rühmatöö selle tarbeks.

Suvekoolilistel jäi aega tutvuda ka Narva linnuse ja Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga ning külastada Narva-Jõesuud.

Lisaks päevakavas planeeritule, jagasid lasteaednikud ka vestlusringides teadmisi ja kogemusi, nagu see kõikides suvekoolides toimunud on. Järgmine ELAL suvekool peetakse 2014. aastal Valgamaal.

i

TIIA KAERAMAA, ELAL liige Põltsamaa Lasteaiast MARI

blog comments powered by Disqus