Jõgeval vaetakse kahe maakonna kultuuriprobleeme

 

Homme Jõgeva kultuurikeskuses toimuval Jõgeva- ja Järvamaa ühisel kultuurikonverentsil otsitakse kultuuritegijate ja ekspertide abiga vastust küsimusele, kas, kuidas ja miks meil kultuuriking pigistab.

Jõgeva- ja Järvamaa kultuuritegijad on naabrid ning neil tuleb tegutseda ka sarnases situatsioonis: kui Setu-, Mulgi-, Viru- ja Võrumaa, Kihnu ja mitme teise piirkonna kultuuri edendamiseks on käivitatud vastavad riiklikud programmid, millest toetusi saab taotleda, siis Kesk-Eesti kohal laiub selles mõttes “valge laik”. See võib jätta mulje, justkui Jõgeva- ja Järvamaal polekski omanäolist kultuuripärandit, mida riikliku programmiga kaitsta ja edendada.

“Leidsime koos Järvamaa kolleegidega, et see teema vajaks põhjalikumat lahtirääkimist,” ütles kultuurikonverentsi algataja, Jõgeva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Tiina Tegelmann.

Konverentsi ettevalmistamiseks moodustati kummaski maakonnas vastav töörühm. Kahe töörühma koostöö tulemusena said paika teemad, mida homme käsitlema hakatakse. Nii tulevad vaatluse alla mõlema maakonna kultuurielu tugevad ja nõrgad küljed, aga ka tervet Eestit käsitlev kultuuripoliitika raamdokument. Samuti otsitakse vastust küsimustele, kas ka Kesk-Eesti oleks võimalik riikliku kultuuriprogrammiga katta ning kas projektipõhine kultuur on jätkusuutlik. Kõneldakse ka vabamõtlemisest traditsioonilises kultuuris, kultuurist arenevas ühiskonnas, omaalgatusest kui ühiskondliku innovatsioonisüsteemi lättest, kogudusest tänapäeva kultuuriruumis ning meedia mõjust kultuurile ja kultuurimälule.

Ettekanded on jagatud kolme ossa, millest igaühe lõpus saab ettekandjatele küsimusi esitada. Konverentsi modereerib Andi Einaste, kokkuvõtvat diskussiooni juhivad Aino Arro ja Raivo Suni. Osalejate registreerimine algab kell 10, moderaatori sissejuhatus kell 10.30 ja ettekanded kell 11. Punkt on kavas konverentsile panna kell 16.30.

“Loodame, et konverentsi lõppedes saame vastuse küsimusele, miks meil kultuuriking pigistab ja kuidas see tunda annab. Aga mine tea, võib-olla selgub hoopis, et kultuuriking ei pigistagi, vaid me ise dramatiseerime situatsiooni üle,” ütles Tiina Tegelmann. “Loodetavasti oskavad eksperdid erinevad vaatenurgad oskuslikult välja tuua ja lõpudiskussioon olulisemad ivad välja sõeluda. Kultuuriminister Rein Lang kahjuks meie mõttevahetust kuulama tulla ei saa, sest viibib väliskomandeeringus, küll aga on lubanud kohale tulla ministeeriumi rahvakultuurinõunik Eino Pedanik, kes õhtuks välja kooruva sõnumi ministeeriumini viib.”

Tiina Tegelmanni sõnul on konverentsile oodatud kõik, kes tunnevad, et panustavad kultuuri kas oma kutsetöö või huvitegevuse kaudu. Korraldajad on arvestanud ligikaudu 110 inimese osalemisega, üleeilseks oli huvilisi registreeritud juba 76. Registreerida võib end ka täna, kirjutades e-posti aadressile tiina@jogevamv.ee või helistades telefonile 502 7541. Võib aga ka lihtsalt reede hommikul kultuurikeskusesse kohale minna. Ehkki konverentsi toetavad Jõgeva ja Järva maavalitsus, Eesti Kultuurkapital ja Hasartmängumaksu nõukogu, ei kata neilt saadav siiski kõiki korralduskulusid. Seetõttu tuleb osalejatelt ka viieeurost tasu küsida.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus