Jõgeva vald tunnustas väärikaid

Jõgeva vallal on üleeilsest uus aukodanik: selle tiitli otsustas vallavolikogu omistada Jaan Poska mälestusfondi nõukogu esimehele Peeter Järvelaidile. Endist vallavanemat Olavi Annukit tunnustati aga aunimetusega “Elutöö eest”.


 Professor Peeter Järvelaid (58) on põhiametilt Tallinna ülikooli ja Sisekaitseakadeemia õppejõud, ent Jõgeva vallas on ta omainimeseks saanud just tänu oma ühiskondlikule ametile Jaan Poska mälestusfondis. Nimetatud fond loodi 2000. aastal kodanikualgatuse korras ning see seadis endale eesmärgiks Jõgeva vallas Laiusevälja külas sündinud riigimehe Jaan Poska (1866-1920) mälestuse jäädvustamise ja Tallinnas Kadriorus asuva Jaan Poska maja restaureerimise.

Peeter Järvelaid on fondi juhina teinud suurepärast tööd. Tänu tema esinemistele ja artiklitele on Eesti ühiskond, eriti selle noorem põlvkond paremini teadvustanud Poska rolli Eesti omariikluse loomise juures. See tähendab aga seda, et ka Jõgeva valla ajalugu on Eesti inimeste jaoks paremini fookusse tõusnud.

Jaan Poska hiljutise 150. sünnipäeva ajaks valmis Peeter Järvelaidi ja Toomas Lepa ühistööna film Jaan Poskast, mida Tallinna Televisioon juba korra näidanud on, ent mis homme kell 16 taas sama kanali eetris on.

Peeter Järvelaid on alati kohal, kui Jõgeva vallas mõni Jaan Poskaga seotud sündmus toimub. Ta on nõu ja jõuga abiks ka nende sündmuste korraldamisel.

“Peale Jaan Poska on minu huviorbiidis ka teised Jõgeva vallaga seotud olulised persoonid, nagu EELK peapiiskop ja Tartu ülikooli rektor Johan Kõpp, kes omal ajal Laiusel kirikuõpetaja ametit pidas, ning kindralmajor Nikolai Helk, kelle sünnikohaks on Laiuse kirikuküla. Ka keeleteadlane Paul Ariste on Laiuse õigeusukirikus ristitud,” ütles Peeter Järvelaid. “Jõgeva vallas viibides on mul alati heameel tõdeda, et siin osatakse väärtustada oma ajalugu. Siinsetesse ajalooga seotud sündmustesse osatakse panna ka palju soojust. Mäletan, et kui esimest korda Laiusele tulin, läks mulle eriti hinge see, kuidas raamatukogu juhataja Asta Leiten ja teised vahvad naised külaliste vastuvõtuks valmistunud olid: kõik suupisted olid ise valmistatud. Mul on au olla nii väärika ajalooga valla aukodanik.”

Aunimetuse “Elutöö eest” ja vastava aumärgi pälvinud Olavi Annuk (74) oli aastatel 1978-1992 Jõgeva külanõukogu esimees ja 1992-1993 Jõgeva vallavanem. Hiljem töötas ta kuni pensionile jäämiseni kodakondsus- ja migratsiooniameti süsteemis. Ta on aktiivse poliitikuna kuulunud Jõgeva maa- ja linnavolikogusse, olnud ASi Jõgeva Vesi ja Jõgeva majandusühistu nõukogu liige, maakohtu kaasistuja, peojuht, matusekõneleja ja harrastusnäitleja. Nagu Peeter Järvelaidki, on ka Olavi Annuk kirjutanud sisukaid arvamuslugusid Vooremaale.

Olavi Annukit kutsus rahvas vallavanemaks juba siis, kui ta kirjade järgi veel külanõukogu esimees oli.

“Minu jaoks olid kõige suuremaks nuhtluseks kohustuslikud vastuvõtuajad külanõukogu täitevkomitee kontoris. Niipea, kui vastuvõtuaeg läbi sai, kadusin kontorist ning läksin suhtlema lihtsate inimestega külades ja põllumajandites. Tänu inimestega suhtlemisele sain jälile paljudele probleemidele ning leidsin neile võimaluse korral lahenduse. Olen ka praegustele vallajuhtidele soovitanud võimalikult palju rahva hulgas liikuda,” ütles pöördelistel aegadel Jõgeva valda juhtinud mees.

Nii valla aukodaniku tiitel kui ka aunimetus “Elutöö eest” anti asjaosalistele üle möödunud pühapäeval Kuremaa lossis toimunud Jõgeva vallavanema Enn Kure ja volikogu esimehe Tiit Lääne vabariigi aastapäeva puhusel vastuvõtul.

Jõgeva valla tunnustatud

* Valla aukodanik — Peeter Järvelaid

* Aunimetus “Elutöö eest” — Olavi Annuk

* Aasta tegija 2015 — Janek Varblas

* Vallavalitsuse tänukirja pälvisid Maret Hurt, Marika Aavasalu, Marje Hordo, Tiina Kukk, Marve Millend, Priidu Raudkats, Annika Tagaküla, Kristi Klein, Marek Saksing, Toomas Lepp, Raivo Tralla, Sirje Kalev, Made Ratassepp, Külli Annamaa, Jaanika Suvvi, Vahur Kukk, Liilia Mandri ja Urmas Ilves

 

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus