Jõgeva linn sai riigi elektriautod endale

Sotsiaalministeerium andis 2012. aasta veebruaris Jõgeva linnavalitsusele tasuta kasutada neli elektriautot, millest kaks on Jõgeva haigla, üks sotsiaalkeskuse Elukaar ja üks Jõgeva linna kasutuses.  2015. aasta märtsis soovis sotsiaalministeerium jätta elektriautod tasuta senistele kasutajatele. Riik jättis elektriautod omavalitsuste omandisse tingimusel, et neid kasutatakse edasi sotsiaaltöö tarbeks. Sihtasutus Jõgeva Haigla, osaühing Jõgeva Sotsiaalkeskus “Elukaar” ning linnavalitsus vajavad elektriautosid sotsiaalteenuste osutamiseks ehk sotsiaaltööks, igapäevaelu toetamiseks ja koduõenduse teenusteks, seetõttu otsustas Jõgeva linnavolikogu 28. jaanuari istungil jätta elektriautod alles.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus