Jõgeva kaasavasse eelarvesse esitati seitse ettepanekut

Jõgeva vallas lõppes kaasavasse eelarvesse ettepanekute esitamine, ühtekokku tehti seitse ettepanekut.


Tööd alustab vallavalitsuse moodustatud komisjon, kes selgitab välja, kas ettepanekud on seotud Jõgeva vallaga, pakuvad avalikku hüve, on avalikult kasutatavad ja elluviidavad sel aastal ega too valla järgnevatele eelarvetele ebamõistlikku kulu. Kontrollitakse ka, et ettepanekud ei ületaks ettenähtud rahastussummat. Ühele ettepanekule on ette nähtud maksimaalselt 15 000 eurot.
Olgugi et eriolukorra tõttu peavad omavalitsused tänavu vöökohta pingutama, ei pea kaasav eelarve seepärast kannatama. „Kaasava eelarve puhul meil kärpeplaane pole. Põhieelarves on selle kuluga arvestatud ja kord ütleb, et ettepanek tuleb ellu viia ühe eelarveaasta jooksul. Ettepanekute valimisel järgitakse korda väga detailselt,“ ütles Jõgeva valla arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Triin Pärsim.

Sel aastal esitatud ettepanekud:
• Kaarepere spordi- ja huvimaja arendamine
• Kõssi tee ehitamine
• Lilleaasa aida rekonstrueerimine laululavaks
• Loome tervislikuma elukeskkonna, võtame Jõgeva varestelt tagasi!
• Murutraktori soetamine
• Vaatetorni projekteerimine ja ehitus
• Välijõusaali rajamine Torma spordihoone juurde

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus