Imavere vald alustab Põltsamaa valla ja linnaga läbirääkimisi

Järvamaa koosseisu kuuluva Imavere valla rahvaesindajad otsustasid, et alustavad ühinemisläbirääkimisi Põltsamaa valla ja linnaga.


Imavere vallavolikogu esimehe Eve Okase sõnul otsustas Imavere vallavolikogu, et võtab Põltsamaa vallalt saadud kutse vastu ja alustab läbirääkimisi Põltsamaa valla ja Põltsamaa linnaga. Samuti võeti vastu Paide vallalt saabunud liitumisettepanek ja otsustati ka Paide vallaga läbirääkimisi alustada.

Okase sõnul soovivad Imavere valla esindajad läbirääkimiste käigus jõuda selgusele, kumb pool on paindlikum. Ilma süvitsi erinevaid teemasid lahkamata poleks Imavere vallavolikogu esimehe sõnul ühele ega teisele liitumisettepaneku teinud osapoolele ei öelda.

Imavere valla suurimaks valulapseks on elamispinna nappus. Kui loodav ühisvald oleks valmis Imaveresse ehitama näiteks 12korterilise üürimaja, siis oleks see Imavere jaoks väga atraktiivne ettepanek liitumiseelistuse kujundamisel. Teiste teemade seas on Imavere esindajate jaoks läbirääkimiste tingimuste paketis väga olulisel kohal maakondlik kuuluvus. Eve Okase sõnul on Põltsamaa vallaga läbirääkimistel üheks suuremaks takistuseks Põltsamaa piirkonna kuulumine Jõgeva maakonda. Jõgeva linn Imavere vallale keskuseks ei sobi. Samas Viljandi maakond oleks Imavere elanikele oluliselt sobivam variant. Imavere valla Käsukonna külas on toimunud haldusreformi teemaline rahvakoosolek, kus selgus, et sealne rahvas eelistaks siiski Imavere valla jäämist Järvamaa koosseisu. Sellel koosolekul osales ka eakamaid inimesi, kes mäletavad veel kauget aega, mil Imavere kuulus Põltsamaa rajooni koosseisu kuni selle likvideerimiseni 1963. aastal.

Eve Okas lausus, et Käsukonna küla elanike eelistus on küll kuulumine Järvamaa koosseisu, kuid nad pole ka Põltsamaa valda kuulumise vastu.

Imavere vallavolikogul on laual kolmanda variandina veel kaheksat Järvamaa valda hõlmav ühisvalla idee, mis ulatuks Imaverest Albu ja Amblani välja. Selle valla suurimaks puuduseks on ühise keskuse puudumine. Vallavolikogu püüab leida kolme variandi seast Imavere jaoks parima lahenduse.

Varem on Imavere vallale teinud liitumisettepaneku Võhma linn, kuid sellele vastas Imavere eitavalt. Samuti on Imavere vald vastanud eitavalt Järvamaa koosseisu kuuluv Türi valla ühinemisettepanekule.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus