Ehitustööd tänaval lõhuvad hooneid ja kahjustavad korterite siseviimistlust

Ehitustööd tänaval ning naaberkrundil tekitavad kohati tugevaid vibratsioone ning põhjustavad hoonete vajumisi ning pragusid korterite siseviimistluses. Kindlustusseltsid selliseid kahjusid enamasti ei hüvita ning nende eest vastutab ehitusettevõte. Annan siinkohal nõu, kuidas sel puhul käituda.

If Kindlustuse kliendid teatavad aastas kümnetest kahjudest, kus ehitustegevus hoone lähedal on rikkunud kodu siseviimistlust. Enamasti on tegemist pahteldatud seinale tekkivate pragudega.

Selliste kahjude puhul on vastutav ehitustöid tegev ettevõte ning üldjuhul on neil sõlmitud ka vastutuskindlustus. Tavaline kodukindlustus ei kata majavälisest vibratsioonist põhjustatud kahjusid, kuid õnneks on praegu ehitajatel sõlmitud enamasti  ka vastutuskindlustus juhuks, kui nad oma tegevusega kellelegi kahju peaksid põhjustama. Ehitustööde teostaja on üldjuhul kirjas tööpaiga infotahvlil, kuid selle kohta saab infot  ka omavalitsusest.

Soovitan ehitustandri läheduses elavatel inimestel kodune siseviimistlus ning maja fassaad igaks juhuks juba enne kahjustuste tekkimist fotodele jäädvustada, et hiljem oleks lihtsam kahju tõendada ning seda ehitustegevusega seostada. Kahju korral tuleb kindlaks teha selle suurus ning esitada ehitustööde tegijale hüvitamisnõue.

2014. aastal, kui Tallinnas Tondil trammiteed ehitati, tekitas tee aluspinnase tihendamisel tugev vibratsioon kõrval asunud elamu hiljuti renoveeritud fassaadile praod. Töid teostanud ettevõte keeldus kahju hüvitamisest, sest ei suudetud tõestada, et praod just selle ehitustegevuse tõttu tekkisid. Seetõttu ongi oluline fikseerida hoone olukord fotodel juba siis, kui teie maja ees või kõrval taolisi ehitustöid tegema hakatakse.

PIRET JÕHVIK, If Kindlustuse varakahjude grupijuht

blog comments powered by Disqus