Aidu-Vägari elanike ühistaotlusest

Tänavu 15. märtsil Vooremaas avaldatud artiklis “Kas läheb valdade tükeldamiseks?” on esitatud ebaõiget informatsiooni Pajusi valla Aidu-Vägari piirkonna elanike taotluse kohta haldusreformi teemadel. Taotluses ei ole avaldatud soovi asuda läbirääkimistesse Pajusi vallaga, vaid et Pajusi vald suhtleks võimaliku ühinemise teemal nii Põltsamaa kui ka Jõgeva vallaga. Selguse huvides toon ära täpse teksti: “Seoses Pajusi vallale Põltsamaa poolt esitatud ühinemisettepanekuga soovime, et vald nõustuks ühinemisettepaneku läbirääkimiste alustamisega. Ühtlasi soovime, et valla Aidu poolel säiliks Aidu lasteaed-algkool ja raamatukogu ka pärast ühinemist. Kuna ühinemistingimused ei ole teada, palume valla Aidu poolele paremate ühinemistingimuste saamiseks alternatiivina välja selgitada ka ühinemistingimused, mida oleks võimalik saavutada ühinemisel teise samaväärse naabri, s.o. Jõgeva vallaga. Leiame, et piirkonna ühinemise alane rahvaküsitlus on ainuõige pärast selguse saamist, missuguseid tingimusi (sealhulgas tulevasi investeeringuid, näiteks kergliiklustee Aidust järveni) on nii Põltsamaa kui Jõgevaga ühinemisel võimalik saavutada.”

Lisaks niipalju, et kuigi Pajusi vallavolikogu otsustas läbi rääkida Põltsamaaga, siis isegi Pajusi valla arengukavas on kirjas, et valla Aidu pool on orienteeritud Jõgevale ning ning lapsed käivad pärast algkooli lõpetamist koolis Jõgeval. Põltsamaa ja Jõgeva on Aidu jaoks küllaltki võrdväärsed tõmbekeskused ning arvan, et on ennatlik ühte või teist eirata. Aidu poolt vaadates leiab argumente mõlema tõmbekeskuse kasuks. 

OLAV AUKSMAA, Pajusi valla Vägari külast

Pajusi valla Jõgeva-poolsetes külades korraldatakse rahvaküsitlus

Täna, 17. märtsil toimuva Pajusi vallavolikogu istungi päevakorras on rahvaküsitluse korraldamine valla Jõgeva-poolse osa külades. Soovime saada külade kaupa selgust, kas inimesed soovivad jääda võimaliku ühinemise korral Põltsamaa või Jõgeva valla koosseisu. Praegu saame rahvaküsitluse läbi viia elanike meelsuse selgitamiseks tõmbekeskuse osas. Küsitluse viime eeldatavasti läbi aprilli esimesel poolel. Piirkonna elanikud peaksid endale selgeks tegema, millised on plussid ja miinused võimalikul ühinemisel Põltsamaa või Jõgeva vallaga.

Pajusi vallavolikogule on tehtud ühinemiseks ettepanek Põltsamaa poolelt ning on asutud läbirääkimistesse. Pajusi vallavolikogu on seisukohal, et Pajusi vald ühineks tervikuna. Aidu-Vägari piirkonna elanike väljend “paremate ühinemistingimuste saamiseks” ei ole antud juhul asjakohane. Selle eest, et Aidu lastead-algkool ja Aidu raamatukogu säiliksid ka pärast võimalikku ühinemist, peavad kohalikud elanikud ka ise hea seisma. Kui kooli valikul otsustatakse laps saata Jõgevale kooli, ei suuda ükski omavalitsus kohalikku kooli säilitada. Raamatukogu allesjäämist ei ole ükski volikogu koosseis kahtluse alla pannud.

Haldusreformi seaduse eelnõus on üksikute külade liikumise osas regulatsioon. Seaduse jõustumisel saavad kohalikud elanikud selles kirjeldatud viisil algatada territooriumiosa üleviimise protsessi ühest omavalitsusest teise.

REET ALEV, Pajusi vallavanem

blog comments powered by Disqus