Aare Olgo jätkab Jõgeva keskerakondlaste juhina

Keskerakonna Jõgeva linna osakonna koosolekul valiti ühenduse juhatuse esimeheks ühehäälselt tagasi Jõgeva linnapea Aare Olgo.


Aare Olgo tunnistas, et nõustus Keskerakonna Jõgeva linna osakonna esimeheks kandideerima põhjusel, et linnapeana on tal head võimalused olla erakonna valimislubaduste elluviimise eestvedajaks. “Koostöös linnavolikogu koalitsioonipartneriga on teostunud mitmed kavatsused, millest olulisem on ringristmiku valmimine Suurel tänaval ja kõnniteede uuendamine. Suurendasime ka sünni-, ranitsa- ja matusetoetusi. Lähema aja töömahukamateks ettevõtmisteks on kõnniteede ja parkimiskohtade rajamine raudtee äärde ja Jõgeva põhikooli renoveerimine,” lausus ta.

Koosolekul tekkis mõttevahetus haldusreformi temaatikast. “Jõgeva linnapeana pean jätkuvalt perspektiivikaks Jõgeva linna ja valla ühinemist. Loodavasse omavalitsusse võiks ehk kuuluda mõni teinegi piirkonna vald,” ütles Aare Olgo.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus