WorldSkills – tropid kõrva ja läbimõeldud strateegiaga edasi

Luua Metsanduskooli kahe õpilase, Allar Laurendi ja Rajar Rahkema esinemine kutseõppeasutuste olümpiamängudel ehk WorldSkillsil Londonis andis hindamatu kogemuse nii neile  kahele noorele inimesele kui kogu kooliperele.

WorldSkillsil tuleb võistlejatel ehitada ette antud aja ja materjalidega kindla plaani järgi kindlate elementidega maastik. Selge on, et taolisteks jõuproovideks tuleb noori inimesi ette valmistada  mitte ainult erialaselt ja füüsiliselt, vaid ka psühholoogiliselt. Just see osa ettevalmistustööst jäi tänavu vajaka.

Londonis võistelnud Luua Metsanduskooli maastikuehituse eriala kolmanda kursuse õpilane Allar Laurend ütles, et tema jaoks oli kõige raskem, et nii suur töö tuli nii lühikese ajaga ära teha. Töö tegid keerulisemaks ka seni kasutatutest tunduvalt erinevad materjalid.

“Materjali tundmaõppimiseks polnud kuigi palju aega. Lisaks juhtus veel õnnetus, sest meie tööriistakast oli teel Londonisse katki läinud ja osad asju oli puudu. Kõige rohkem oli vaja kivimeisleid ja poole proovimisajast ootasime neid,” rääkis Allar.

Tema sõnul mõtlesid nad küll pidevalt, kui palju punkte mingi töö eest saab. Inglise keelest saadi hästi aru, hindamisjuhist aitas Raili Laas tõlkida. Algul segas noormehi keskendumast ümbruse melu, seda aitasid summutada kõrvaklapid. Hiljem, kui töösse süveneti, polnud klappe enam vaja.  

Allar soovitab järgmistel võistlejatel mitte pedandiks hakata. “Liigne korralikkus seal kasuks ei tule, oleksime pidanud rohkem kiirustama,” tõdes ta.

Tänavu Luua Metsanduskoolis haljastuse eriala lõpetanud Rajar Rahkema pidas kõige keerulisemaks tööd võõraste materjalidega, eriti kiviga. “Nende kokkusobitamine oli päris raske,” tunnistas ta. Eksperdi abi poisid eriti ei vajanud, kuid võimalusel arutati strateegia koos läbi. 

Strateegiat tuleb pidevalt muuta

Luua Metsanduskooli arendusjuht Anu Vaagen märkis, et noori valmistatakse ette küll tööd tegema, kuid võistlustel tuleb kõike teha aja peale. Samuti tuleb väga kiiresti valida strateegia ja seda vajadusel ka sama kiiresti muuta.

16 osaleja hulgas tõid Luua õpilased koju hinnatava 13. koha. Et taolise tasemega võistlusel osaleti üldse esimest korda, pole tulemus paha. Selja taha jäeti muuseas soomlased, kellega koos treeninglaagrites harjutati. Allar Laurend ütles, et nende 13. koht on mõõdupuuks ja tulevastel võistlejatel on võimalik tulemust parandada. Rajar Rahkema sõnul peaksid järgmised võistelda soovijad juba praegu harjutama hakkama. Tema hinnangul tulnuks kogu plaan teoks teha ja just õigete materjalidega.  “Kuid see läinuks ikka väga kalliks,” nentis ta.

Eesti poolne ekspert, Luua Metsanduskooli maastikuehituse õpetaja Raili Laas ütles, et soomlasi esindasid tänavu kaks tütarlast, kes füüsiliselt ei jõudnud kivide töötlemisel poistega sama palju tööd teha. Väga raske oli  ka suuri puid istutada. Ka Taiwani esindasid tüdrukud ning nemad jäid samuti eestlastest tahapoole. Veel jäi meist tahapoole Hispaania.

“Maastikuehitus ongi meeste eriala. Tüdrukud tahavad kõike korralikult teha, aga sellel võistlusel on oluline strateegia. See on sport, aja peale ehitamine, ja võistlejad teadsid väga täpselt, kuidas punkte jagati,” rääkis Laas. Tema sõnul tulebki strateegia selleks  välja töötada, et otsustada, mis on kasulik ja mis mitte.

“Näiteks liivakiviplaadid olid kandilised, ette oli nähtud, et neid on veidi töödeldud ja nad näevad välja looduslikud. Kui nähti, et selle töö eest eriti punkte ei saa, ei raisatud aega. Plaadid pandi maha ja nad olid õige kõrguse peal – see oli number üks. Osad jätsidki need plaadid töötlemata ja õigesti tegid,” rääkis Laas. 

Ekspert ja võistlejad on üks meeskond

Tema sõnul olid šveitslased veel kavalamad – sillutis oli vaja paika panna, kuid mõõdeti kindlalt ainult üht kivi, mis oli ära märgitud ning kõikidele teada. “Nende sillutis läks valele kõrgusele, aga see üks kivi oli augus, sealt said nad punktid kätte ning tõstsid siis kivi uuesti üles, et üldmulje oleks hea.”  Subjektiivselt on võimalik muidugi ka trahvipunkte saada ja varem on nii ka toimitud. Tänavu šveitslasi ei karistatud.

Väga palju olenes ka võistlejate keeleoskusest, sest kui nad ikka ülesandest valesti aru said, oli kuri karjas. Sellisel juhul sai oma maa ekspert neid aidata. Kuid kui ekspert sai ise ka valesti aru ja andis vale info õpilastele edasi, siis tuli eksperdil seista selle eest, et võistlejaid ilmaasjata ei karistataks.

“Ekspert ja võistlejad on meeskond ning kui ekspert saab valesti aru, siis see on tõepoolest kogu meeskonna mure,” tõdes Raili Laas.

Et ekspert saaks oma maa eest seista, pidid tal olema ka kogemused. Ja enamikel maadel olid need juba aastast 2007 ning nad osalesid juba kolmandal WorldSkillsil. 

Ootused kruvitakse alati liiga kõrgele

Luua Metsanduskooli arendusjuht Anu Vaagen ütles, et  Eestis on tavaliselt ikka nii, et ootused kruvitakse ülikõrgele, justkui peaksime meie alati igal pool võitma. Paraku pole see nii.

Tänavu läks välja suur meeskond, nii palju pole Eestist varem kutseõppurite olümpiamängudele õppureid saadetud. “Hallgi on sama, kus Londoni olümpiamängud tulevad. Võistlema minek on väga vastutusrikas ülesanne,” kinnitas ta. Kõik, kes sellel võistlusel tohutu tempo ja pinge all lõpuni vastu pidasid, olid tema sõnul väga tublid.  

12 aasta töö vili

Luua Metsanduskooli direktori Haana Zuba-Reinsalu hinnangul on kool maastikuehitusega nüüd maailmakaardile jõudnud. “See on alates 1999. aastast tehtud pideva töö vili. 12 aastaga maailma nimekate sekka jõuda ja seal võrdväärse partnerina kaasa lüüa on kooli jaoks suur tunnustus,” ütles koolijuht.

Maastikuehituse tublisid õppureid tuleb tema kinnitusel eraldi tänada, sest suur töö on tehtud. “Nad on ära teeninud märkamise ja tunnustuse.” 

WorldSkills Londonis

*5. – 8. oktoober

*41. rahvusvahelised kutsevõistlused

*Kohal ligi 1000 osalejat 51 erinevast riigist üle maailma

*Võisteldakse 46 võistlusalal

*Eesti on esindatud kaheksal alal: mööblitisler, kokk, müürsepp, maastikuehitus, juuksur, IT, plaatija, mehhatroonika

*Võistlus toimub ExCel messikeskuses, mis on sama suur kui kümme Wembley staadioni, kus järgmisel aastal toimuvad olümpiamängud

*Suursündmusele viiakse 400 000 kg tehnikat, see on 32 bussitäit ja võrdub 67 Aafrika elevandi kaaluga

*Juba ainuüksi arvutikaablit on võistluse tarvis 43 kilomeetrit *WorldSkills toimub iga kahe aasta tagant

*Võistlus on noortele oskustöölistele üks tähtsamaid kutseoskuste testimise ja näitamise võimalusi rahvusvahelisel areenil

Allikas: SA Innove

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus