Wise uuris noorte tulevikusoove

Wise’i tellitud Norstati värske uuring näitab, et 16–19-aastaste noorte huvi ettevõtluse vastu on võrreldes eelmiste aastatega hüppeliselt kasvanud. Jätkuvalt on populaarne IT-haridus ning iga kolmas noor soovib tulevikus töötada mõnes tehnoloogia- või idufirmas.
Koguni 40% Jõgevamaa noortest soovib IT-d õppima minna.
Kui eelmisel aastal leidis 43% noortest, et soovib tulevikus ettevõtlusalast karjääri, siis tänaseks on see protsent oluliselt tõusnud. Enam kui pooled vastanuist (51%) soovivad luua oma ettevõte – 12% tahab seda kindlalt ning 39% tõenäoliselt.
Brett Lemsalu, Wise’i personaliosakonna tiimijuht: „On tõeliselt äge näha meie noorte järjest kasvavat ettevõtlikku meelelaadi ning soovi tulevikus midagi ise ära teha.
Tunnustust väärivad kindlasti õpilasfirmade programm ning ettevõtted, mis kooligruppe vastu võtavad.“ Esimest korda vaatas uuring lähemalt ka regionaalseid tendentse.
Maakondade lõikes on kõige ettevõtlikumad noored Saaremaal (86%), Läänemaal (75%) ning Jõgevamaal (60%), soovides kas kindlalt või tõenäoliselt oma firma luua.
40% Jõgevamaa noortest valib tõenäoliselt tulevikus IT-alase karjääri ja läheb
pärast keskkooli mõnd IT eriala õppima.
20% Jõgeva noortest näeb end tulevikus mõnes tehnoloogiaettevõttes või startup’is töötamas.
Uuring näitab, et noorte huvi (info)tehnoloogiaalase karjääri vastu ei ole aasta jooksul muutunud – endiselt väljendas 23% vastanuist selle vastu, kusjuures 7% kavatseb kindlasti ning 16% tõenäoliselt jätkata õpinguid sellega seotud erialal. Nii nagu ka eelnevatel aastatel on poisid (info)tehnoloogiaalasest karjäärist rohkem huvitatud kui tüdrukud. 40% noormeestest ning 15% neidudest soovib kindlasti või tõenäoliselt minna õppima mõnd (info)tehnoloogiaga sellega seotud eriala.
VOOREMAA

blog comments powered by Disqus