Weroli võlausaldajad kaitsesid nõudeid

Jõgeva kohtumajas peetud AS  Werol Tehased võlausaldajate üldkoosolekul loeti  põhjendatuks seitsekümmend üheksa nõuet  kogusummas 16  934 313,67 eurot.

AS Werol Tehased pankrotimenetluses esitati kokku kaheksakümmend seitse nõudeavaldust kogusummas 28 347 669,50 eurot.

“Nõuete kaitsmise koosolekul tunnustati ehk loeti põhjendatuks seitsmekümne üheksa võlausaldaja nõuded, mida on kokku 16 934 313,67 eurot. Kõik võlausaldajad koosolekul ei osalenud. Kohal viibis kolmteist  võlausaldajat või nende esindajat, kellel nõudeid  23 150 354,05 eurot,” ütles pankrotihaldur Toomas Saarma.

“Kõiki nõudeid põhjendatuks ei peetud, mistõttu esitati vastavad vastuväited pankrotihalduri või  võlausaldaja poolt,” lisas ta. Saarma sõnul rahuldatakse parkrotiseadusele tuginedes esmalt pandiga tagatud nõuded. “Kui kõigi esimeses järgus tunnustatud võlausaldajate nõuded on rahuldatud ja pankrotimenetluse kulud kaetud ning pankrotimenetlusse jääb vabu rahalisi vahendeid, rahuldatakse teises järgus tunnustatud võlausaldajate nõuded. Juhul, kui kõikide teises rahuldamisjärgus tunnustatud nõuete rahuldamiseks vahendeid ei piisa, rahuldatakse nõuded proportsionaalselt. Juhul, kui ka kõigi teises järgus tunnustatud nõuded saavad rahuldatud, rahuldatakse kolmandas järgus tunnustatud võlausaldajate nõuded,” selgitas ta. 

Saarma märkis, et AS Werol Tehased uus omanik AS Baltic Agro on  ostuhinna võlgnikule täies ulatuses tasunud, kusjuures osaliselt on  hind tasutud rahas ning ülejäänud osas vastastikuste nõuete tasaarvestamise teel.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus