Weroli protsessil andis selgitusi audiitor

Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumajas jätkus eile kohtunik Ülle Raagi eesistumisel kevadel pooleli jäänud kohtuprotsess AS Werol Tehased endiste juhtide  Erki Aaviku, Helmo Hainsoo ja kunagise kommertsdirektori Tõnu Jaanimetsa üle.

Istungil andis selgitusi ja vastas küsimustele praegune Maksu- ja Tolliameti töötaja Eha Pott, kes varem auditoorina tegutsedes koostas Lõuna Politseiprefektuuri tellimusel ülevaate ASi Werol Tehased majandustegevusest ajavahemikul 2003. aasta 1. juulist kuni 2005. aasta 31. juulini.       

Prokurör Marge Püssi koostatud süüdistuse kohaselt süüdistatakse Erki Aavikut ja Helmo Hainsood ametiseisundi kuritarvitamisega aktsiaseltsile Werol Tehased ja põllumajandusministeeriumile kahju tekitamises. Aavikule on süüdistus esitatud ka ettevõtte vara omastamises ja rahapesus. Tõnu Jaanimetsa süüdistatakse omastamisele kaasa aitamises, dokumendi võltsimises ja võltsimisele kaasa aitamises. 

Vara vähenes

Tunnistaja Eha Pott ütles kohtuistungil sissejuhatuseks, et  püüdis oma tööga selgitada, kas AS Werol Tehased endised juhid on tegutsenud äriühingu huvides, kuidas nad täitsid oma kohustusi ja kas nad langetasid majanduslikult kõige otstarbekamaid otsuseid. Tema sõnul hakkas rapsi ülevarumine mõjuma negatiivselt ettevõtte majanduslikule olukorrale. “Oluline fakt on, et ettevõtte netovara vähenes alla kriitilise piiri,” lausus ta.

Tunnistaja Potti üle kuulates süveneti kohtuistungil põhjalikult lepingutesse, mida Werol oli sõlminud rapsimüüjatega Eestist, Lätist ja Leedust. Prokurör Marge Püss teatas, missugused lepingud on süüdistuses aluseks võetud.

Erki Aavik esitas Eha Potile rohkesti küsimusi ja avaldas arvamust, et audiitoril pole olnud Weroli kohta täielikku informatsiooni ja kasutatud andmed on ebatäpsed. “Rapsihindade kujundamisel arvestatav MATIF börss Pariisis pakub kümmet erinevat hinnastruktuuri, kuid oluline on teada, missugust struktuuri kasutati. Pealegi on MATIF-i puhul arvestatud kümmet erinevat kohta Kesk-Euroopas,” lausus Aavik.  

Analüüsi põhimõtted

Mitmeid küsimusi esitasid tunnistajale ka Erki Aaviku ja Helmo Hainsoo kaitsjad,  vandeadvokaadid Monika Mägi ja Sirje Must. Nad toonitasid, et tuleb selgeks teha, missugustest põhimõtetest on audiitor lähtunud ja kas ta on olukorra analüüsimisel arvesse võtnud ka logistika- ja tarnimiskulusid.

Kohtuistungil selgus, et materjalid ASi Werol Tehased kohta sai audiitor Eha Pott Lõuna Politseiprefektuurilt.

Vandeadvokaat Aadu Luuberg palus endal ja oma kaitsealusel Tõnu Jaanimetsal eilselt kohtuistungilt lahkuda, sest tunnistaja Eha Poti ülekuulamine polnud seotud Tõnu Jaanimetsale esitatud süüdistusega. Kohus rahuldas süüdistatava ja tema kaitsja palve.   

Esmaspäevasel kohtuistungil oli tunda ka 1. septembri hõngu. Nimelt soovis kohtunik Ülle Raag istungi algul kõigile head uut õppeaastat. “Loodetavasti me kõik õpime veel midagi,” lausus Raag.   

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus