Weroli ostuosakonna juhataja rääkis seemne ülemäärasest kokkuostust

Kolmapäeval peeti Jõgeva kohtumajas kohtunik Ülle Raagi eesistumisel järjekordne istung AS Werol Tehased endiste juhtide Erki Aaviku, Helmo Hainsoo ja Tõnu Jaanimetsa kriminaalasjas. Ristküsitluses andis selgitusi tollase juhtkonna ametisoleku ajal ostuosakonna juhatajana ja hiljem ostujuhina töötanud Indrik Unt, kes selgitas ka rapsi ülevarumise põhjusi ja majanduslikke tagajärgi.

Vastates ringkonnaprokurör Marge Püssi küsimustele, tutvustas Unt seemnevarumise korda Werol Tehastes. “Põhimõtteks oli kujunenud varuda võimalikult palju seemet Eestist ja puudu jääv kogus välisriikidest, ennekõike Leedust, Lätist ja Ukrainast. Iga osakonnajuhataja pidi tegema oma valdkonna kohta eelarve. Mina koostasin eelarve seemnevarumise kohta 2004. ja 2005. aastaks,” rääkis Unt, valgustades ka endise juhatuse esimehe Erki Aaviku äriideed teenida kasumit rapsi kokku ostes ja edasi müües.

“Sellisest müügist laekunud rahaga oli plaanis maksta Weroli võlgu. Ma koostasin tabeli, mis kajastas seemne ülevarumisega kaasnenud kulutusi. Selle arvestuse põhjal jõudsin järeldusele, et seemne varumisel edasimüümise eesmärgil polnud majanduslikku mõtet. Pidasin silmas sedagi, et 2004. aastal oli rapsisaak väga hea ja seetõttu hind väga madal,” lisas Unt.

Tema sõnul viisid seemne ülevarumisest tingitud kulutused selleni, et 2004.-2005. majandusaasta lõppes kahjumiga.

Tunnistaja  kinnitas, et juhtis tähelepanu seemne ülevarumisega kaasnevatele probleemidele. See põhjustas vastuolusid Erki Aavikuga, mille tulemusena ta ostuosakonna juhataja ametist vabastati.

“Minust sai ostujuht. Ostuosakonna juhataja ülesandeid hakkas täitma Tõnu Jaanimets, keda küll ametlikult nimetati kommertsdirektoriks. Ostujuhina saatsin mitmetele  ettevõtte juhtivtöötajatele e-kirju, milles hoiatasin rapsi ülevarumise majanduslike tagajärgede eest.  Need kirjad muutsid minu ja Tõnu Jaanimetsa vastuolu eriti teravaks. Parem üksteisemõistmine kujunes aga juhatuse liikme Helmo Hainsooga, kelle vahendusel teavitasin ohtudest firma nõukogu,” rääkis Unt, kes praegu Werol Tehastes taas ostuosakonna juhatajana töötab.

Tõnu Jaanimetsa kolmapäevasel kohtuistungil ei olnud, sest  sellel ei käsitletud talle inkrimineeritud kuritegusid.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus