Werol Tehaste uus pressimishoone sai nurgakivi

Painkülas pandi üleeile nurgakivi ASi Werol Tehased uuele pressimishoonele. Et juunis hoone rajamist alustanud ehitajad on töödega graafikust tervelt kuu jagu ees, peeti üksiti ära sarikapidu. Uue pressimishoone valmides suudab Werol õliks pressida kogu Eestis kasvatatud rapsiseemne.

Koos sisseseadega 150 miljonit krooni maksev tehasehoone, mille rajamisel on peatöövõtjaks AS Cobra Grupp, peaks Werol Tehaste juhatuse liikme ja ühe omaniku Rein Kilgi sõnul valmima jaanuariks. Hoone laseb tehas ehitada oma ja laenuraha ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu saadava 15 miljoni kroonise toetuse eest. Kui hoone valmis, paigaldatakse sinna Saksamaa firmas Cimbria Sket toodetud õlipressimisliin. Praegune liin koosneb eri aegadel eri riikidest soetatud seadmetest ja peale vähese jõudluse on selle puuduseks vähene töökindlus. Uuest tehasest hakkab tulema ka kvaliteetsem õli ja rapsikook.

Kui praegu suudab Werol aastas õliks pressida 70 000 tonni rapsiseemet, siis uue tehase jõudlus on kaks korda suurem. Ühtekokku suudavad uus ja vana tehas töödelda 210 000 tonni rapsiseemet. Et seda on rohkem, kui Eestis praegu toodetakse, ning et kogu Eestis toodetud raps ka Werolisse ei jõua, on ettevõte asunud uue tehase toorainega kindlustamiseks sõlmima kokkuleppeid Venemaal, Valgevenes ja Ukrainas kasvatatava rapsi edasimüüjatega.

„150 miljoni kroonine investeering peaks olema tänavuse aasta suurim investeering Lõuna-Eesti tööstusse,” arvas Rein Kilk.

Kadestavad ja rõõmustavad

„Iga Jõgevamaale lisanduv uus tootmishoone ja uus tootmisseade annab märku sellest, et ka siin, põllumajanduspiirkonnas on normaalne elu täiesti võimalik, ehkki meedia püüab mõnikord asjast teistsugust pilti maalida,” ütles Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev.

Jõgeva vallavanem Enn Kurg lisas, et uue tootmishoone valmimine valla territooriumile on kogu vallarahva jaoks niisama rõõmus sündmus nagu lapse perre sündimine.

„Kui läheb hästi valla ettevõtjatel, siis läheb hästi ka kogu vallal,” ütles Enn Kurg.

Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp tõdes, et kõik Eesti toiduettevõtted ühest küljest kadestavad praegu Werolit ja samas on koos nendega rõõmsad.

„Werol on ka senini olnud hea tooraine väärindaja ja siin toodetud õli on ka praegu Euroopa keskmisest kvaliteetsem, ent uue tehase valmides muutub tootmine siin veelgi efektiivsemaks ja toodang kvaliteetsemaks,” ütles Sirje Potisepp. „Efektiivsus ja ekspordivõime on aga Eesti ettevõtete jaoks praegu ellujäämise eelduseks.”

Uue tehase nurgakivipeol osales ka Cimbria Sketi turundusdirektor Hans-Jürgen Rasehorn, kes tõdes, et nende senine koostöö Weroliga on olnud igati konstruktiivne ja asjalik. Väliskülalisi oli Soomest ja Leedustki.

Otse Bulgaariast Painkülla saabunud Riigikogu esimees Ene Ergma kinkis Weroli juhatuse liikmele Aivar Kokale reisilt kaasa toodud mõistatusliku näoga vana munga kuju ning soovitas selle sättida lauale, mille taga tehase juhatus tavaliselt nõu peab: nii väärika pilgu all peaksid sündima ainult õiged otsused.

Peeti ka sarikapidu

Kui ürikutega metallsilinder vundamendisüvendisse oli asetatud, said nii Weroli juhatuse ja nõukogu liikmed, ehitajate esindajad kui ka aukülalised pähe kiivrid, et anda oma panus süvendi mördiga täitmisel. Kui see töö tehtud, oli Rein Kilgil au alla tuua valmiva hoone sarikate külge kinnitatud pärg. Teekond pärjani ja tagasi tuli tal läbida väiketõstuki korvis.

„Kahju, et tuult pole: oleks palju lõbusam vaadata olnud,” ütles Weroli tehasedirektor Enn Pajupuu muiates, kui Rein Kilgi õhuteekonda jälgis.

Kilk jõudis siiski koos pärjaga õnnelikult maa peale tagasi ja soovitas kõigil külalistel naljatamisi nurgakivipaneku kutsed alles hoida, sest need toimivat ka tehase avamispeo kutsetena. Millal avamispidu peetakse, see ei sõltu Weroli juhatuse liikme Aivar Koka sõnul paraku ainult ehitajate ja Saksa seadmetarnija tublidusest, vaid ka sellest, millal valmib tehast elektriga varustav koostootmisjaam. Tuleva-aastane rapsisaak pressitakse aga juba kindlasti õliks uues tehases.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus