Werol ootab Painküla raudteeharu

Ma loodan, et saab valmis ehitatud ka Painkülla ulatuv raudteeharu, mille ehitamiseks Eesti Raudtee, Jõgeva maavalitsus ja Werol Tehased tõhusat koostööd teevad. Oleme selleks tellinud ka ühiselt projekteerija.

Rapsiseeme tehasesse raudteega

Weroli kuludega tehti möödunud aastal vajalikud  geodeesiatööd ja käesoleva aasta algul viime läbi geoloogilised puurimised. Loodetavasti on ettevõtmise rahastamiseks võimalik saada vahendeid ka Euroopa Liidu struktuurfondidest.

Mõeldes firma käekäigule huvitume väga sellest, et ehk juba  sügisel jõuavad rapsiseemnevarud meie tehasesse juba raudteed mööda. Praegu tulevad vagunid Jõgeva raudteejaama, kus seeme  autodele laaditakse.  Niisugusest  lisakulust tahaksime aga tulevikus hoiduda. 

Usutavasti tekib ka teistel  firmadel soov  planeeritud Painküla tööstuspargis oma ettevõtlust arendada, sest selles majanduslikus mõttes igati perspektiivikas  piirkonnas on piisavalt maad ning  soodsad võimalused infrastruktuuri väljaehitamiseks.

Õli hind tõuseb

Mõistagi peab AS Werol Tehased arvestama ka üldise hinnatõusuga.  Nii hakkame uuel aastal suuremaid õlipartiisid turustama hinnaga 1000 eurot tonni eest.  Meil endal tuleb põllumajandustootjatele senisest rohkem maksta rapsiseemne eest. Seemnehinna tõusu üheks arvestatavamaks  põhjuseks võib pidada seda, et mitmetes Euroopa ja ka kaugemates  riikides jäid saagid väiksemaks ebasoodsate ilmastikutingimuste, näiteks suurtest vihmadest tingitud uputuste või ka liigse kuivuse tõttu.

Rapsi- ja toiduteraviljaturule avaldab väga suurt mõju ka biokütuste tootmine. Nii on ka Werol Tehaseid külastanud ettevõtjaid mitmetest riikidest, kaasa arvatud rikkast ja energiaga hästi varustatud Norra kuningriigist ja teinud ettepaneku kogu meie toodang ära osta. Me oleme aga jäänud oma liistude juurde, mis tähendab, et ennekõike toodame toiduõli.

Tulevikus võib ehk rääkida ka biodiislitehaste varustamisest. Praegu Werolist ühtegi kilo õli  biodiislitööstusele veel ei lähe.

JAAN ÕUNAPUU,
AS Werol Tehased juhatuse liige

blog comments powered by Disqus