Welcome to Estonia jäi paljudele kõrvu kajama

Mis üritusega oli tegemist?
Noorteprojekti “Youth Voice: The Next Episode” olid kaasatud kohalikud noored North Tyneside’i piirkonnast ning delegaadid 6 erinevast Euroopa riigist. Põhitegevus toimus NewcastleŽis. Projekti sisuks oli noorte kaasamine, otsiti viise ja võimalusi, et noored saaksid end paremini kuuldavaks teha. Kõige põnevamaks kujunes paljudele arvatavasti paariks nädalaks üles seatud noorteraadio, kus töötasid ainult noored. Kõigile anti võimalus teha päris oma saade ning avaldada oma arvamust. Raadio oli noorte seas väga populaarne, võib-olla siiski küll mitte nii professionaalne, ikka juhtus igasuguseid naljakaid apsakaid.Infot selle projekti kohta leiab ka veebileheküljelt www.youthvoice.org.uk

Kuidas sa sinna sattusid?
2002. aasta märtsis õnnestus mul osaleda projektis “International deliberation of Democracy”, kuhu sattusin tänu Katrin Lainemäele, kellele selle kohta info oli saadetud. Kirjas seisis, et osaleda saab üks rühm Balti riikidest, saatsime enda kohta info ning osutusime õnnelikeks projektiosalisteks. Tänu tekkinud tugevatele sidemetele otsustati koostööd ka edasi arendada ning järgmisel aastal kutsusid inglased ka eestlasi oma projektis osalema.

Kes kandsid kulud? Kui palju tuli ise maksta?
Raha oli saadud Euroopa Liidust ning korraldajad olid ka ise väga palju sponsoreid otsinud. Ise tasusime 30 protsenti reisikuludest.

Millest üritusel räägiti? Milliseid koole külastasite?
Põhirõhk oli pandud koolide külastamisele. Me viisime koolides läbi tunde noorte probleemide ning vaba aja veetmise võimaluste teemal, osalesime kehalise kasvatuse tunnis, mis Eesti tundidega võrreldes oli palju mitmekesisem ning kus valikuvõimalusi oli rohkem. Kõik delegaadid olid jaotatud ka erinevatesse töörühmadesse. Mina kuulusin meediatöörühma, kuid oli veel muusika-, raadio- ja kunstitöö rühm. Igal rühmal valmis päeva lõpuks midagi. Meie tegime lühikese videoklipi oma tegemistest. Projekti suursündmuseks oli üritus “Youth Summit”, kus kohtusid noored, noorsootöötajad ning poliitikud. Seal oli noortel võimalik rääkida oma ideedest ning saada täiskasvanute toetus. Väga kordaläinud ning asjalik üritus. Minu ülesandeks
oli seal vedada vestlusringi õpilaskogude teemal. Käisime veel noorteklubides ning imelistes lossivaremetes.

Millised riigid olid esindatud?
Portugal, Itaalia, Poola, Rootsi, Läti, Eesti.

Milliseid kogemusi said Sa sellelt ürituselt?
Kindlasti sain väga palju teada kultuuride erinevustest ning maailmavaatest, õppisin väga vahvaid mänge. Et olin grupijuht, siis ka väga palju koos tegutsemisest ning probleemidele lähenemisest, sain juurde esinemiskogemust ning selgelt aimu inglise noorte probleemidest. Inglise keele sõnavara täienes ka mõne toreda väljendi võrra.

Leidsid Sa palju sõpru?
Osade projektis osalenutega olin juba varem tuttav, kuid sõpru sain palju juurde. Uskumatult palju toredaid inimesi!

Soovitad teistel ka sellisele üritusele minna?
Kahtlemata. Võin täitsa julgelt öelda, et projektid, milles olen osalenud, on väga palju mõjutanud minu arengut ning suunanud minu tegevusi. Kogemus, mille saad sellistest üritustest, on hindamatu – suhtled vapustavalt toredate inimestega, avastad maailma, kuid samas tunned, et suudad ka midagi muuta, ära teha. Ei ole mõttetuse tunnet, vaid hoopis ääretult lõbus, hariv ja tegus. Samuti on see lähendanud projektis osalenud Eesti noori niivõrd, et moodustasime ka päris oma organisatsiooni “GI”, et ka Eestis ise lähemalt noorteprojektidega tegelema hakata.

Kas tuleval aastal toimub kusagil samalaadne üritus?
Inglased plaanivad küll midagi taolist korraldada, ei oska veel päris kindlat öelda, kuid selle Inglismaa projekti tulemusena tekkis osalenud riikide vahel n-ö võrgustik, jätkame püsivamat koostööd ja meil on ka oma internetilehekülg, mis annab võimaluse koos projekte arendada. Sel kevadel tuleb kuuest riigist kaks esindajat ka Eestisse ning plaanime korraldada noorteürituse Palamusel. Augustis ja septembris peaksid toimuma noortevahetused Poolas ja Lätis ning projektist märtsis peaks arenema ka noortevahetus Eestis.

Kuidas Sa Eestit ja Eesti noori tutvustasid?
Igale riigile oli eraldatud aeg raadios, kus pidi tutvustama oma riiki. Meie sisustasime selle Eesti muusika mängimisega, rääkisime eestlastest ning saate lõpus tegi meie DJ Studious ka oma drum’n’bass seti. Koolis joonistasin tahvlile Euroopa kaardi ning üritasin Eesti asukohta seletada, kuigi tegelikult oli klassis isegi üks noormees, kel Eesti asukohast aimu oli.

Ühel hommikusel koolikogunemisel õnnestus ka minul ja Anderol 200 inimese ees «Põdra maja» laulda ning kogu publik tegi liigutusi kaasa.

Erinevate kultuuride õhtul valmistasime ka “eesti toitu”. Võtsime kaasa kamajahu, mida pakkusime kondenspiimaga. Oli ka 2,5 kilo Kalevi komme, mis küll kahjuks kellegi muu kui eestlaste kõhtu ei jõudnud. Samuti kogusin oma tuttavate bändid ühele internetilehele ning minu sõber disainis lehe, kus kõik need noored eesti artistid koos on. Seda linki sai ka kõigile päris palju jagatud. Aadress http://figaro.pulm.ee/
Tundub, et suutsime Eestist väga hea mulje jätta, sest enamik seal saadud tuttavatest igatsevad väga Eestisse tulla.

Soovitad teistel noortel ka sellistes projektides osaleda?
Osalege kindlasti ning haarake kinni võimalustest. Ei ole mitte midagi keerulist ? maailm on meie ees valla!

BIRGIT KASTEPÕLD

blog comments powered by Disqus