Võrumaa juhid soovivad maakondlikku vahekomisjoni

Avalduse kohaselt peaksid vahekomisjoni kuuluma Võru maakonna riigimetskonna, Võru Maavalituse, Võrumaa Omavalitsuste Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja keskkonnaministeeriumi esindajad, teatas Võru maavalitsuse pressiesindaja.

Võrumaa Omavalitsuste Liidu esimehe Tiit Tõntsu hinnangul on RMK muudatused kavandatud kiirustades ja kõikide osapoolte huvisid lõpuni arvestamata.

?Meie jaoks on oluline, et RMK reformide tuultes ei kannata taaskord riigi kaugemad nurgad ning löögi alla ei satuks kodanike usaldus riigi vastu, mistõttu peab tööd alustama maakondlik vahekomisjon, et neid valupunkte ennetada,? jätkas Tõnts.

Maakonna juhtide sõnul on komisjoni ülesandeks arutada ning leida kõiki osapooli rahuldavaid lahendusi, et tagatud oleks maakonna tasakaalustatud areng ja säiliks kohalike elanike senine elukvaliteet.

Tehtud avalduses juhitakse tähelepanu, et antud kava rakendamine võib tuua kaasa arenguid, kus uue struktuuri suurte töömahtudega ühe tööjuhi kohta kaob kontrolli võimalus ja metsakasvatustööde kvaliteet langeb märgatavalt (metsauuendus, noorendike hooldus, harvendusraie), töökohtade kadumisega väheneb elanike arv külades ja laste arv koolides, kasvada võib metsavarguste, prahistamise ning metsapõlengute arv, suureneda võivad metsavargused, kahaneb metsakülade turvalisus ja suureneb metsateede ning kohaliku omavalitsuse teede lõhkumise oht.
Vooremaa

blog comments powered by Disqus