Võõrkeeltekuu pani laste silmad särama

Lustivere koolis on 2007. aasta algusest peale eriline olnud. Käsil oleva kolme kuud hõlmava projekti “Reis loova õppimise maale” raames oli jaanuar kuulutatud matemaatikakuuks, veebruar möödus võõrkeelte tähe all ning alanud märtsikuu on pühendatud emakeelele.

Innuga ja loovalt

Kooli inglise keele õpetajatele Sirje Arrole ja Riina Milgile ning Mall Naritsale, kes õpetab peale inglise keele ka vene keelt, tähendas möödunud keeltekuu ennekõike suurt lisatööd. Kui varasematel aastatel on korraldatud inglise keele nädalaid ja ka vene keele päevi, siis nii laiaulatuslikult kui seekord pole keeltekuud seni veel tähistatud. Samuti peeti esimest korda vene keele olümpiaade.

Vene keele olümpiaad korraldati kahes vanusegrupis: VI ? VII ning VIII ? IX klassid, inglise keeles võisteldi aga alates III klassist kokku neljas eri vanuses. Küsimused koostasid keeleõpetajad, kes muidugi ka olümpiaaditöödest kokkuvõtted tegid. Keeltekuule ja võistlemistele tagasi vaadates on kõigil põhjust rõõmuga tunnistada olnud, et olümpiaadide vastu oli huvi päris suur ja võisteldi innuga. Nagu selgus, olid ka auhinnad pingutamist väärt ning sellised, millest tulevikus kindlasti kasu ? sõnastikud, grammatikaõpikud jms.

Teadmisteproovidega samal ajal käis õpetajate juhendamisel õppevahendite valmistamine. Et inglise keele õpetaja Sirje Arro on ühtlasi ka arvutiõpetaja, said tänu sellele kõik vahendid ka eriliselt kenad ja soliidsed. Kahe vanema klassi õpilased koostasid arvuti abiga aga Power-Pointi Inglismaa, Saksamaa, Venemaa, Taani ja Hispaania kohta. Kolm parimat tööd valiti välja ning need kanti ette keelteõhtul.

Mõnus keelteõhtu külalistega

Keelteõhtule koguneti koolimajja 16. veebruaril. Juba ruum ise avaldas sisenedes muljet ? suured plakatid seintel tutvustasid erinevaid maid. Viies erinevas keeles sõnadega punastel südamekestel oli põnevalt kaunistatud kogu ruum.

Eriliseks muutsid õhtu aga külalised ? hispaania keele õpetajast Lustivere kooli vilistlane Aino Arro, Hispaania saatkonna töötaja Maria Reyes Gomez de Agüero ning juba mõnda aega Eestis elanud taanlane Jens Christiansen, kes tegeleb ettevõtete konsultandina. Temperamentselt kõneles ta lastele oma kodumaast, tutvustas oma emakeelt taani keelt ning inglise keelt kui töökeelt, mängis kitarri ning laulis koos lastega. Hispaanlannast saatkonnatöötaja rääkis oma tööst saatkonnas ning sellest, kuidas ta ennast tunneb Eestimaal ning mis on iseloomulikku tema kodumaal. Vabas ja sundimatus õhkkonnas teed juues veedeti koos mõnus õhtu, mille lõppedes laulsid kõik silmade särades neljas keeles laulu “Meil on rõõm südames”.

Möödunud neljapäeval kuulutati aga koolis avatuks emakeelekuu, mille tähelepanu keskmes on Oskar Luts. Ees on ootamas viktoriine, ekskursioone jms. Algklassid koostavad eri teemadel mõistatusteraamatuid, lavastatakse lühinäidendeid ja tehakse muudki põnevat. Külla on lubanud tulla kirjanik Kertu Soans.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus