Vooremaa esimene aasta

 25.-29. juuli 1989

1.-5. august 1989

Meie rajooni elanikest enamik mõistavad, et Eestimaa asja tuleb ajada sirge seljaga, kuid kõigi eestimaalaste huve arvestades, nende vahel dialoogi arendades. Seda näitas Tartust tulnud Kodanike Komitee esindajate õhutusel Jõgeva linna Kodanike Komitee moodustamine. See toimus 26. juulil rajooni kultuurimajas peetud rahvakoosolekul. Koos oli umbes poolsada inimest. Arutelu oli rahumeelne ja konstruktiivne. Osa koosolekul viibinuid hääletamisel ei osalenud.

Kamari Algkooli juhataja Johannes Mangus tegi ettepaneku:

“Arvestades eesti rahva sügavat tänutunnet ja auvõlga Eesti vabadussõjalaste ees, kelle patriotismi ja ohvrimeelsuse hinnaga suudeti säilitada eesti rahva eksistents, arvestades nende kõrget vanust ja tervislikku seisundit, nende suhtes aastakümneid rakendatud repressioone ja diskrimineerimist, teen ettepaneku kõikides kauplustes, teenindusettevõtetes, polikliinikutes, sõidupiletite kassades jne teenindada neid väljaspool järjekorda. 

*****

“Kõikjal taastatakse ja püstitatakse vahepeal lõhutud ausambaid Vabadussõjas langenutele. Miks pole Laiuse kalmistul seda seni tehtud? Mäletan lapsepõlvest sammast, mille juurde ema mind käekõrval viis, ja teksti: “Ilus on isamaa eest surra”.

Rahvas tegi mälestussamba püstitamiseks korjandusi ja piduõhtuid. 1941. aasta juulis see sammas lõhuti. Minu arvates tuleks teha korjandusi, et taastada mälestussammas  Laiuse kalmistul.”

(Maie Mitt) 

*****

Iga paari aasta järel korraldatakse Jaapanis rahvusvahelisi laste joonistuste näitusi. Eesti NSV Punase Risti Seltsi Keskkomitee läkitas mullu septembris sellele näitusele Eestist 29 joonistust, nende seas ka Jõgeva katsesovhoosi lastepäevakodu kasvandiku Angela Mihashova töö.

Nüüd on tulnud teade, et nelja-aastasele Angela Mihashovale lasteaiast Karikakar (juhendaja vanemkasvataja Viive Mihkelsoo) määrati joonistuse “Minu vanaema” eest eripreemia. Medal ja diplom on juba Jaapanist Tallinna saadetud.

Ülevaate koostas HERBERT SÖÖDE

blog comments powered by Disqus