Vooremaa esimene aasta, 6. –10. juuni 1989

ELKNÜ viimatine pleenum tõi ehedalt välja meie vabariigi komsomoli täieliku madalseisu. Organisatsioon tegutseb fiktiivselt, liikmete hulgas valitseb ükskõiksus ühingu suhtes, puudub usk sellise organisatsiooni tulevikku. Käesoleval hetkel, kui liikmeskonna massilisus tagati survemeetodite abil, on mõttekaasluse kujunemine vähe tõenäoline.

Kogemus näitab, et siiani pole iga nooreni jõudnud teadmine organisatsiooni kuulumisevabatahtlikkusest.

Sellest tulenevalt teatab ELKNÜ rajoonikomitee büroo: igal rajooni ÜLKNÜ liikmel on võimalik end komsomoliorganisatsiooni arvelt maha võtta ELKNÜ Jõgeva rajoonikomitee arvestussektoris isikliku avalduse alusel ja komsomolipileti tagastamisel.

Laupäeval tuli meie valitud rahvasaadik Gustav Tõnspoeg Moskva kongressilt mõneks päevaks koju. Tervituses kõikidele jõgevamaalastele annab ta teada oma tööst kongressil. Ta osaleb varem välja töötatud seaduste läbivaatamise ja kinnitamise protseduurireeglite väljatöötamisel. Sellel on suur tähtsus ka meie jaoks, sest mitte kõik uued seadused ei sobi nõnda, nagu need alla saadeti.

Eestimaa delegatsiooni käes on täielik initsiatiiv nii isemajandamisega seotud küsimustes kui Molotov-Ribbentropi pakti täieliku avaldamisega seonduvas.

Rajooninõukogu täitevkomitee istungil oli päevakorras hinnangu andmine meditsiinilise abi olukorrale meie rajoonis ja võimaluste otsimine selle parandamiseks. 

6. juunil toimus Tartu Kommertspanga Jõgeva filiaali osanike teine koosolek, kus peaküsimus oli filiaali põhikirja kinnitamine. Juba on antud välja esimesed laenud 800 000 rubla ulatuses. 

40 aastat tagasi, 1. juunil 1949 avati Jõgevamaa sidekontor, 1963. aastal sai sellest rajooni sidesõlm. Praeguseks hõlmab see 31 sidejaoskonda, 34 telefonijaama ja viis liinitehnilist jaoskonda. Töötajaid on kokku 334, neist naisi 269. Sünnipäeva peeti 2. juunil Kuremaa lossis.

Neljapäeval, 8. juunil avati Tallinnas esimesed ülemaailmsed eesti noorte päevad. Organiseerimisega tegeleb ka meie Ants Paju. Väliseestlasi on oodata ka Jõgeva maile.

Ülevaate koostas Herbert Sööde

blog comments powered by Disqus