Vooremaa esimene aasta 3.-7. oktoober 1989

Alanud on saadikukandidaatide ülesseadmine, mis kestab 26. oktoobrini. Kandidaatide esitamise õigus on Eestimaa Kommunistlikul Parteil, ametiühingutel, kooperatiivsetel organisatsioonidel, Kommunistlikul Noorsooühingul, naisteühendustel, sõja- ja tööveteranide ning teadustöötajate ühendustel ja loomingulistel liitudel, töökollektiividel, samuti seadusega ette nähtud korras registreeritud ühiskondlikel organisatsioonidel ja liikumistel, nende moodustatud valimisliitudel; valijate elukohajärgsetel koosolekutel ning kodanikualgatuse korras saadikukandidaatide üles seadmiseks liitunud valijatel. 

Toimus EKP Jõgeva Rajoonikomitee V pleenum. Võeti vastu partei Jõgeva rajooniorganisatsiooni valimisplatvorm kohalike nõukogude valimistel. Selles peetakse vajalikuks toetada EKP praegust kurssi. Taotletakse põhjaliku haldusreformi läbiviimist rajoonis, sealjuures valdade loomist.

Peetakse vajalikuks viia aastatel 1990-1991 läbi maareform, millega taastada talupidajate omandiõigus maale.

Pala kolhoosi volinike koosolek otsustas majandi 1. jaanuarist 1990 kolmeks jagada.

Nagu teatas esimees Urmas Pirk, on esimehekandidaadid olemas. Ülejäänu otsustab rahvas. Tõenäoliselt saavad uute majandite nimedeks Pala, Ranna ja Nõva.

Ajavahemikul 20.-24. septembrini toimus meie rajoonis suurfarmide koresöödahoidlates kaks suurt tulekahju.

Esimene neist avastati 20. septembri ööl kella poole ühe paiku Põltsamaa külanõukogus Neanurme külas, kus Lustivere kolhoosi Neanurme suurfarmi noorkarjalaudaga ühe katuse all oli koresöödahoidla. Hävis Ÿ koresöödast ja 351 tonni pallitud heina.

Teine tulekahju oli 24. septembri hilisõhtul, kui kell 23.45 märgati tuld Tabivere aleviku Veski suurfarmi eraldi seisvas koresöödahoidlas. Hävis kogu hoidla 586 tonni heinaga.

4. oktoobri hommikul kell pool kuus põles Saadjärve kolhoosi Sopi lüpsilauda lakk. Et põleng toimus lüpsi ajal, jäi halvim tulemata — loomad jäid terveks. 

Oktoobrikuu talongiga antakse 1 kg suhkrut.

Ülevaate koostas HERBERT SÖÖDE

blog comments powered by Disqus