Vooremaa esimene aasta 25.-29. juuli 1989

18. juulil arutas Jõgeva Rahvarinde volikogu eelkõige üle-eestilisi valusaid probleeme ja mõtles, kuidas nende lahendamisele kaasa aidata. Rahvavolinikud kuulasid ülevaadet Eestis juulis tehtud küsitlusest. Selgus, et Rahvarinnet toetab 65, Roheliste liikumist 66, muinsuskaitselasi 52, Rahvusliku Sõltumatuse Parteid 16 ja Interrinnet üks protsent eestlasi.

Jõgevamaa rahvarindelastele loeti ette ka ÜRO peasekretärile, Euroopa julgeoleku koostöönõupidamisest osa võtvate riikide juhtidele, Europarlamendile, Põhjamaade Nõukogule, NSV Liidu Ülemnõukogule ja Eesti NSV Ülemnõukogule adresseeritud Eestimaa Rahvarinde resolutsiooni projekt “Eesti okupeerimise ja annekteerimise kohta”.

Kohalikele muredele pöörati seekord vähem tähelepanu. Avaldati arvamust, et Jõgeva Rahvarinne vajab operatiivsemaks asjaajamiseks vähemalt ühte palgalist töötajat, kas või kohakaasluse alusel.

Lubatigi siis meid IME-t tegema. Kuivõrd me omaette olla saame, ei tea veel ilmselt isegi Liidu pealinnast saabunud võidukas meeskond.

Millist osa etendas meie “väga austatud” internatside streik ajal, mil meie mehed Moskvas käisid, see on nüüd küll siililegi selge. Nagu pealinn meie initsiatiivi heaks kiitis, nii meestel streigihimu ka üle läks. 

*****

19. juulil külastas Kuremaad härra Hans von Oettingen Saksamaa Liitvabariigist. Tema vanematele kuulus Kuremaa mõis veel XX sajandi 20. aastatel. Hans von Oettingen külastas koos oma sugulaste ja sõpradega Kuremaa mõisahoonet, Kivijärve, Oettingenide perekonna kabelit ja Jõgeva sordiaretusjaama.

Külaline märkis tunnustavalt seda tööd, mis on tehtud mõisakompleksi säilitamise nimel. 

*****

Esimesed leivaviljapõllud said koristusküpseks. Rukkilõikust alustati Lembitu ja Saare kolhoosis. Seemnekasvatusagronoomi Ly Küti hinnangul on rukkipõllud Saarel ilusad.

Ülevaate koostas

HERBERT SÖÖDE

blog comments powered by Disqus