Vooremaa esimene aasta 22.-26. august 1989

Ajalehe toimetusse saabusid eelmisel nädalal tootmiskoondise “Jõgeva”, Kaarepere ja Kuremaa sovhoostehnikumi partei algorganisatsiooni koosoleku otsused, milles mõisteti hukka streigid, Eestimaa olude tendentslik valgustamine ajalehes Pravda ning Kesktelevisiooni uudisteprogrammis “Vremja”. Toetati EKP Keskkomitee ning meie vabariigi valitsuse tegevust isemajandava Eesti kujundamisel ja kutsuti kõiki eestimaalasi osalema aktsioonis “Balti tee”.

Rajooninõukogu täitevkomitee istungil 16. augustil registreeriti ametlikult Maaliidu Jõgeva osakond.

Nädalavahetusel toimus Tallinnas “Estonia” kontserdisaalis Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei II suurkogu. Kui esimesel suurkogul Pilistveres oli selle liikumise ridades 204 liiget, siis nüüdseks on arv kasvanud 365-ni.

MRP-grupist välja kasvanud ja impeeriumi vanglates karastunud tuumik on nüüdseks ilmselt legaliseeritud. Ametivõimud liikumist küll registreerinud pole, kuid avalikkuse ette see lubati.

Noorte Hääl teatab, et kohal oli 40 ajakirjanikku — Eestist 26, N Liidust 4 ja raja tagant 10.

Vooremaa esindajat üritusele ei kutsutud, küll aga oli saalis delegaate Jõgeva rajoonist.

 

Rajooninõukogu täitevkomitee istung, vaadanud läbi Jõgeva Tarbijate Kooperatiivi volikogu otsuse, tuli järeldusele, et meie rajoonis on pesupulbri ja seebi nappuse tõttu aeg üle minna talongisüsteemile. Aasta lõpuni peab iga meie rajooni elanik saama 1,2 kg pesupulbrit ja 400 grammi seepi.

Viimane sõna viinamüügi kohta öeldi Jõgeva rajooni TSN Täitevkomitee istungil 16. augustil. Kooperatiivi volikogu oli teate andmisega ilmselt hilinenud, sest sellel on vaid ettepaneku jõud. Viin on riigi monopol, selle müügi ning jagamise otsustab siiski rajooninõukogu täitevkomitee.

Nüüdsest on valge viin talongikaup. Talongi väljavõtmine pole kohustuslik, nagu pole igaühe riiklik ülesanne pudel viina kuus hinge alla panna. Talong võimaldab ühe pudeli viina saamise alates 21. eluaastast.

Senine kord juubeliteks ja muudeks perekondlikeks tähtpäevadeks antava napsi suhtes “Jõe” poe kaudu jääb jõusse.

Ülevaate koostas

Herbert Sööde

blog comments powered by Disqus