Vooremaa esimene aasta 20.-24. juuni 1989

</span>

Partei algorganisatsioonide sekretäride seminaril tehti tagasivaade NSV Liidu rahvasaadikute kongressile. Moskvas toimunust tehti omad järeldused. Arutelule tuli märgukiri IME rakendumise kohta.

***

Jõgeva rahvas on viimastel aastatel harjunud kõige lühemal suveööl KEKi elamurajoonis kokku tulema, sest sealsete entusiastide juurest see kena komme alguse saigi. Tänavu saadi kokku Piiri pargis. Endises kruusaaugus süüdati tuli ning peolistele, kes kruusaaugu serval kohad sisse võtsid, tantsisid Jõgeva KEKi nais-, noorte- ja segarühm.

Kui metsamajandi viiekorruselise elamu katusel lõi loitma tõrvik ning viivuks kohtusid Koit ja Hämarik, sooviti kõigile ilusat algavat suve.

***

Grupp esimestest ülemaailmsetest eesti noorte päevadest osavõtjaid käis ka Jõgeva rajoonis.

***

Palju kõneainet on tekitanud meie jaoks uudne maksekaartide teema. Viimatine sotsioloogiline uurimus näitas, et 59 protsenti küsitletud jõgevamaalastest oli maksekaartide poolt. Vastu oli 16 protsenti, oma seisukohta ei olnud 13 protsendil küsitletutest.

Maksekaardid on tilluke osa IME plaanist. Venitades nende kasutuselevõtuga, lükkame edasi IME sündi.

Üldiselt on selgusetut palju. On teada, et maksekaartide abil peaks olema võimalik osta (valida) kas vastavast kauplusest või kaupluse vastavast osakonnast väga nõutavaid kaupu. Milliseid, see oleks igaühe otsustada. Need võiksid olla värvitelerid,  autorehvid, külmkapid, videotehnika vms.

***

Praegusel ajal pööravad paljud kommunistlikule parteile selja, aga on ka neid, kes parteisse astuvad. Miks? Toome ära katkendi ühest intervjuust äsja parteisse astunuga. 

Nii praegune EKP juhtkond kui ka Rahvarinde liidrid on öelnud, et nüüd peaksid mõtteerksamad ja energilisemad inimesed parteisse astuma. Paraku reageerivad sellele kutsele vähesed. Milles asi?

Partei prestiizhi nõrgestasid mitmed stagnatsiooniaegsed vead, kaasa arvatud möödalaskmised uute liikmete vastuvõtmisel. Näiteks meelitati inimesi parteisse mitmesuguste lubaduste andmisega. Kellele tõotati korterit, kellele autot. Võib-olla ongi tarvis sellistest inimestest parteis vabaneda. Igal asjalik ja targalt mõtlev inimene peaks praeguses olukorras soovima kuuluda kommunistlikku parteisse.

Ülevaate koostas Herbert Sööde

blog comments powered by Disqus