Vooremaa esimene aasta 18.-22. juuli 1989

Talupidamine kui ajalooliselt välja kujunenud optimaalseim põllumajanduse vorm eestlaste  jaoks hakkab taas tasapisi jõudu koguma. Talude loomine on käimas ka Jõgevamaal.

13. juulil peeti Jõgeva Talunike Liidu üldkoosolek. Parteimaja väikesesse saali kogunes paarkümmend talunikku ja talupidamisest huvitatut. Päevakorras oli ka taluseaduse projekti arutamine. Märgiti, et see on paljuski puudulik ega too talunikele kindlustunnet. Seetõttu oleks tarvilik eraomandi juriidiline kindlustamine. Tuleb hukka mõista kolhooside moodustamine  ja võtta seisukoht talupidajate kallal toime pandud repressioonide suhtes.  Talunike Liitu võeti vastu 28 uut liiget.

Juulikuu arupidamist ehitustegevuse edendamiseks Põltsamaa lossiõuel võib pidada nii osavõtjate arvukuselt kui ka esindatuse poolest lausa ajalooliseks. Kohal oli umbes 30 meest Tallinnast ja Tartust, samuti oma rajooni juhtivad jõud. Eesistujaks oli ehitusminister Peeter Palu.

Alustati objekti ülevaatusega. Lossiõue väline pilt on endine: kraavidest läbi lõigatud.

 Viisakusvisiidil kauaaegse Põltsamaa kirikuõpetaja Herbert Kuurme juurde tutvuti kirikuga kui ühe osaga lossikompleksist.

Herbert Kuurme on selle heaks palju teinud ja ka Toompea treppe kulutanud, et vanadele lossimüüridele võiksid hakata kerkima praegused hooned. Meenutustest ilmnes, et ehituse algusest on möödunud kakskümmend aastat.

Nüüd on olud jälle soodsamad, vana taas ausse tõstetud. Kesk-Eesti Restaureerimisvalitsuse loomisega Viljandis on Eestimaa keskrajoonide arhitektuurimälestiste taastamisele kindel alus pandud. 

Bensiini!

“Õuna bensiinijaam kuuleb!”

“Mis selle 93 bensiiniga lahti on?”

“Mina ei oska midagi öelda, 93 pole nädal aega tilkagi olnud ja ka riigifondi on oma kuu aega juba piiratud. Küsige Kärknast telefonil 33 828.”

“… siin naftabaas. Juulis oleme saanud plaanilise 20 vaguni asemel vaid seitse vagunit 93e. Koondisest Eesti Kütus öeldi, et polevat vaguneid, millega transportida. Jõgeva bensiinijaamas peaks meie rehkenduse järgi siiski niipalju 93 olema, et operatiivautod sõita saaksid.”

Ülevaate koostas

HERBERT SÖÖDE

 

blog comments powered by Disqus