Vooremaa esimene aasta 11.-15 juuli 1989

Jõgeval Kingissepa tänaval käib kibe töö. Paigaldatakse linna gaasitrassi, mis tuleb gaasiregulaatorijaamast üle tee Mustvee maanteele, Kalda ja Staadioni tänava kaudu raudtee alt läbi linna katlamajani. Sealt suundub trass edasi V. Kingissepa tänavale, sealt Gagarini tänavat pidi Turu tänava nurgani, kus ringi teine ots on juba ootel. Ringist hakkavad esimesena gaasi saama katlamaja ja MEK. Edaspidi hakkavad gaasi saama ka eramajad.

Igapäevaste murede põhjusi ei tule alati kõrgelt ja kaugelt otsida. Möödunud nädalal ja mõned kuud varemgi on rajooni täitevkomitee pidanud lahendama kodanike kaebusi selle üle, et iga päev ei jõua leibki õigel ajal kauplustesse. Siin pole süüdlasi vaja otsida Tallinnast ega Moskvast, vaid meie endi keskelt. Ja mitte ainult leivaküpsetajate ja vedajate seast, vaid ka kaupluste töötajate seast, kes ei ole veel piisavalt rahva nõudlust tundma õppinud.

Reedesel lõunatunnil valitses rajooninõukogu täitevkomitee esimehe kabinetis pidulik elevus. Austati täitevkomitee aseesimehi Kuno Männikut ja Viktor Svjatõshevi.

Mitte juubelite, vaid kõrgkooli lõpetamise puhul. Kuno Männik tuli õppimast Moskvast, kus ta oli Rahvamajanduse Akadeemia kuulaja. Ta kaitses seal edukalt diplomitööd, mis käsitles välismajanduslike sidemete osa rajooni sotsiaalse ja majandusliku arengu kindlustamisel. Talle anti rahvamajanduse juhtiva spetsialisti kutse. Seega sai Kuno Männikust kahekordse kõrgharidusega spetsialist.

 Viktor Svjatõshev õppis aga oma igapäevatöö kõrvalt TPIs, kus kaitses diplomitööd meie rajooni ehituskontseptsioonist. Talle omistati majandusinseneri kutse.

Eestis kasvas kuritegevus võrreldes eelmise poolaastaga 88,6 protsenti. Ühtekokku pandi toime 8672 kuritegu.  Ka Jõgeva rajoon oma kolme linnaga pole erand. Kriminaalasi algatati  158 korral (1988. aasta esimesel poolel 109 korral). 158 juhtumist 56 olid isikliku omandi vargused. Linnadest torkab rohkem silma Põltsamaa.

Ärandamisi oli kokku 12, avalikke vargusi seitse, vägistamisi kaks, kehavigastuste tekitamisi neli. 38 korral fikseeriti riigivara vargust (eelmisel aastal 16). Näpati põrsaid, vasikaid, segumasinaid, tööriistu, piimapulbrit jne. Avastati 788 liikluseeskirjade rikkujat.

Ülevaate koostas HERBERT SÖÖDE

 

 

blog comments powered by Disqus