Vooremaa ei rikkunud head ajakirjandustava

Pressinõukogu arutas Tiina Jurjeva kaebust Vooremaas
21. veebruaril 2023 ilmunud artikli „Venekeelne konverents Rajal Eesti Vabariigi sünnipäeva eel“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.
Tegemist on ajakirjaniku arvamuslooga ikoonimaalija Pimen Sofronovi konverentsi korralduse teemal.
Tiina Jurjeva kaebas Pressinõukogule, et artiklis esitatud info on moonutatud ja eksitav, sest korraldajatel oli kavatsus ja ka võimalus viia üritus läbi nii eesti kui ka vene keeles, kõik konverentsi kuulutused olid kakskeelsed ja neil oli kirjas, et üritus on eesti ja vene keeles. Kaebaja sõnul sündis otsus teha konverents venekeelsena kohapeal, kui korraldajad olid veendunud, et see ei häiri kedagi. Kaebaja lisas, et vaid konverentsil viibinud artikli autor vajas vene keelega abi ja kaebaja pakkus talle, et võib teha ajakirjanikule sünkroontõlget terve konverentsi jooksul. Kaebaja märkis, et andis ajakirjanikule intervjuu eesti keeles ja palus tal ühendust võtta, kui konverentsil jäi midagi ebaselgeks. Tiina Jurjeva märkis, et tegelikult konverentsil keeleprobleemi ei olnud. Kaebaja saatis toimetusele ka vastulause.
Vooremaa vastas Pressinõukogule, et arvamuslugu ei olnud eksitav, vaid kirjeldas tegelikku olukorda ja selles ei olnud valefakte. Leht leiab, et igal ajakirjanikul on õigus oma arvamusele. Leht märkis, et konverentsi reklaamides lubati kakskeelset üritust, kuid isegi trükitud päevakava, mida kohapeal jagati, oli venekeelne. Leht lisas, et kaebaja vastulause avaldati järgmises lehenumbris, st 23. veebruaril.
Pressinõukogu otsustas, et Vooremaa ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul lubas ürituse kutse, et konverents on nii eesti kui ka vene keeles ning kui see toimus venekeelsena ja artikli autoril oli seetõttu sisust raske aru saada, siis oli tal igati alust kirjutada arvamuslugu, milles ta jagas oma mõtteid. Tegemist oli ajakirjaniku kirjeldusega, mida ta tundis. Lisaks avaldas leht kaebaja vastulause järgmises lehes.

Pressinõukogu esimees
Merili Nikkolo

blog comments powered by Disqus