Voore Talimängud tulevad

Loodame, et tali taevasse ei jää. Kui aga jääbki, peame mängud 8. märtsil ikkagi ära, isegi juhul, kui lund ei ole. Lume puudumisel asendatakse talialad sisealadega. Mängud algavad hommikul kell 11.

Voore Talimängud hõlmavad üheksa omavalitsuspiirkonna ? Tabivere, Jõgeva, Torma, Kasepää, Palamuse, Pala ja Saare valla ning Jõgeva ja Mustvee linna elanikke. Mängude juhendi järgi võisteldakse kabes, suusatamises, kelgutamises ja uisutamises. Neil aladel peetakse individuaalset arvestust erinevates vanuseklassides. Kabes on vanuseklassid määratletud natuke üldisemalt. Seal peetakse arvestust kuni 15-aastaste poiste ja tüdrukute osas ning ülejäänud jagunevad lihtsalt mees- ja naisvõistlejateks.

Lisaks nimetatud aladele on veel plaanis meeskondlikud alad, nagu saanisõit, juhtide mitmevõistlus, korvpall ja mälumäng. Korvpallis peetakse arvestust meeste ja naiste osas. Mälumängu viib läbi Uno Ainsoo, kes on teist aastat ka Kalevipoja Mäluturniiri läbiviija.

Asendusalad varuks

Kui külma ilma ei tule ja lund ei ole, siis asendame talialad sisealadega. Talimängude juhendi lisas on asendusalad ka ära toodud. Suusatamise asemel toimub topispallivise, uisutamise asemel hoota kaugushüpe, saanisõidu asemel mängime koroonat ja kelgutamise asendame põneva megapallijooksuga, mis toimub väljas. Megapallijooksul tuleb aja peale läbida takistusriba koos megapalliga, mida ei tohi maha pillata.

Voore Talimängude võitjaomavalitsus saab aastaks enda kätte rändkarika ning iga ala paremaid autasustatakse medali ja diplomiga. Kohapeal saab sooja teed, on olemas ka inimesed, kes tegelevad lastega niikaua, kui nende vanemad sportlikult aega veedavad.

Talimängudest osavõtu sooviga võivad inimesed pöörduda elukohajärgse omavalitsuse sporditöötaja poole. Juhendiga saab tutvuda Saare valla kodulehel aadressil www.saarevv.ee. Lisainformatsiooni saab Anne-Ly Võllilt telefonil 5373 7392 või e-posti aadressil anne-ly@aktivkeskus.ee.

Pilk minevikku

Lõpetuseks väike tagasivaade mängude ajaloole. Esimesed Voore Talimängud toimusid 1980. aastal Luual. Nii sai alguse tore ja sportlik üritus, mille põhilisteks eestvedajateks olid kolhooside ja sovhooside juhid. Majandite kadumisega kustus ka talimängude korraldamise traditsioon. Paljud maainimesed suundusid linna elama ja elu näis maal hääbuvat.

Nüüdseks on maaelu taas aktiviseerunud, elanikke on rohkem ning inimesed ilmutavad üha enam spordihuvi. Sport on Jõgevamaal tegelikult alati au sees olnud ja spordivõistlustest on ikka ja jälle aktiivselt osa võetud. Voore Talimängud pakuvad sportimisvõimalust ajal, mil kehaline aktiivsus muidu rohkem tugitoolispordiga asendunud. Mis võiks aga tervisele paremini mõjuda kui spordipäev värskes õhus! Nii et ootame rohket osavõttu Voore talimängudest!

ANNE-LY VÕLLI

blog comments powered by Disqus