Voore põhikoolis hakkab tegutsema mudelismiring

Voore põhikooli hoolekogu esimees Evelyn Sepp rääkis, et idee mudelismiga tegelema hakata tekkis lastel endil. Koolis on hästitoimiv ja arendav robootikaring, mis näitab selgelt, kui suur huvi on lastel uute ja innovaatiliste asjade, sealhulgas tehnika vastu.


Et Evelyn on hästi kursis hea tuttava perehobi, mudelismiga, tekkis idee tuua see ka piirkonna lasteni. Niisugusel võistlustasandil mudelismiga on Eestis tegeldud juba aastaid, kuid huviringina Voore kandis veel mitte. Jällegi midagi uut, põnevat ja arendavat.

Tänu Jõgevamaa koostöörühmale, kus töötati välja tegevuskava noorsootöö osutamiseks Jõgevamaa koostööpiirkonnas 2017. ja 2018. aastateks ning antud noorte tegevuste rahastajale, osutus võimalikuks tehnikaringi avamine.

Kas on umbes teada, kui palju noori lähipiirkonnas elab, kes sellisest ringist huvituvad?

Esimene ring 20. septembril näitas, et kui ikka noor inimene juba korra seda näeb, on huvi ja hasart kiire tekkima. Seni on kohal olnud keskmiselt kümme noort.

Mudelismiringi kohta kirjapandud infos Saare valla kodulehel on öeldud, et mudelismihuvilisi oodatakse koos vanemate ja kaasavõetud masinatega Voore kooli spordisaali. Kas sellest saab järeldada, et masin peab igal sellest ringist osa võtta soovival noorel endal juba olema?

Huviringiga tutvumiseks ei ole kindlasti tarvis kohe tulla koos oma masinaga. Ning ka lapsevanema kaasasolek ei ole kohustus. Kuid loob hea koostöötunde kõigi asjaosaliste vahel.

Tehnikaring kui selline ei koosne vaid sõitmisest, alustada plaanitakse ikkagi tehnilisest poolest ja selle arendamisest. Ehk masinate tundmaõppimisest detailselt ning nende kokkupanekust.

Et tegemist ei ole tavaliste n-ö puldi-või mänguautodega, vaid vähendatud mõõtmetega tavalise auto (kas siis elektri- või nitrobensiiniauto) tööpõhimõttel töötavate masinatega, saab kindlasti mehaaniline taiplikkus siin oma arendava annuse.

Täna ei ole meil selliseid finantse, et soetada terve masinapark. Oleme tänulikud projektile Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine, et tehnikaring on rahastatud ringi juhendajatasu ja rahaliste vahenditega, millest piisab paari mudelauto soetamiseks.

Loomulikult anname endast parima, et mitte ükski laps, kellel täna pole võimalik soetada isiklikku autot, kuid on huvi, ei peaks jääma ukse taha. Need lahendused tuleb ilmtingimata leida.

Kes saavad olema mudelismiringi juhendajad?

Ringijuhendajateks on Adaverest pärit Indrek Lainemäe, kes oma laste Hendriku ja Rihardiga on mudelismiga juba aastaid tegelenud ning nii Eestis kui ka Balitikumis tippklasssisõitjate seas.

Vaatasin info juurde lisatud videot ja mul tekkis küsimus, kus see ring täpsemalt toimuma hakkab. Et video on tehtud miniarenal, eeldan, et huviring saab tegutseda kohas, kus on mudelautode sõidutamiseks piisavalt ruumi. Kas Voore kooli spordisaal on selleks sobiv koht?

Video on tehtud Voore põhikooli miniarenal. See on sõitmise harjutamiseks täiesti sobilik. Samuti sobib meie kooli täismõõtmeline spordisaal, mille väga suureks eeliseks on teisel korrusel asetsev rõdu, kust mugav autosid juhtida nii, et kogu rajast on ülevaade. Spordialana saab sõitmist harrastada nii sise- kui ka välistingimustes. Täna alustame onroad masinatega koolisaalis. Plaanime ka väljasõite Väike-Maarja mudelihalli. Ning miks ei võiks tulevikus siin olla meie oma offroad rada välitingimustes koos hüpekatega ja muu sellisega.

Millises vanuses lapsed selles ringis võiksid osaleda? Info põhjal tundub, et ootate ka tüdrukuid?

Ring on mõeldud kõigile 7-26aastastele noortele ümbruskonnas ning nii poistele kui ka tüdrukutele.

Millist toetust lapsevanematelt ootate?

Nagu kõigega, saavad põnevad asjad laste jaoks alguse eeskujudest. Näen enda peres, kui motiveeriv on lapsele alaga tegelemine kui ka isa oma hasarti välja näitab. Kõik koostehtud asjad on jätkusuutlikud. Ühest küljest on igasugune toetus koduste poolt ju lastele tähtis.

Teisest küljest oleks hea leida võimalus isikliku masina soetamiseks. Meie mudeliring alustas ühesuguse onroad masinaklassiga, mis on Eestis uus, ning et esimesel võistlusel plaanime juba sel aastal osaleda, on meeskonnatöö laste, kooli, vanemate ja juhendajate vahel väga tähtis.

Paratamatult kõik, mis liigub, see kulub. Nagu autodega ikka. Seepärast tahame kindlaid masinaid, millel varuosatugi Eestis olemas. Kuid ka see maksab.

Meie mudeliklassi auto hind jääb ikkagi täna turuloleva odavaima nutitelefoni hinnaklassi. Olles kordi soodsam, kui korralik Xbox, mis ka palju põnevust pakub, kuid tunduvalt vähem liikumist võimaldab.

Ka kogukonna toetus on oluline. Tänu ümberkaudsetele inimestele oleme saanud juba rajapiirded. Paigas on ka juba plaanid, kuidas ehitada ise vajaminevat arsenali, rajatugesid jms. Lastele lisab palju tuge ja entusiasmi, kui ka vanemad asjaga kaasa tulevad. Mõtteid tekib lapsi vaadates mitmeid ning tihtipeale saab ka väga lihtsate ja käepäraste vahenditega laste tegemisi toetada. Lihtsalt tuleks kohale tulla.

Kui tihti mudelismiringi kavatsetakse korraldada ja kas see hakkab toimuma ka suvekuudel?

Tehnikaring hakkab esialgu toimuma ühel õhtul nädalas, praegu kolmapäeval kell 18. Suvekuudel esialgu mitte. Kuid mine tea…

Kas mudelismiring on tasuline?

Tehnikaring on 2017/2018 õppeaastal tasuta ning rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti riigi kaasrahastusel elluviidava Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine programmi ressurssidest.

Mida mudelismist huvituvate noorte ja nende vanemate kokkusaamisel räägiti, milliseid küsimusi esitati, millised probleemid üles kerkisid, milliseid mõtteid välja öeldi?

Esimesel kohtumisel tutvustasid Indrek, Hendrik ja Rihard oma hobi väga põhjalikult. Hendrikul oli ette valmistatud korralik esitlus mudelismi, nende endi tulemuste kui ka mudelautode kohta.

Peale tutvustavat ettekannet arutasime, millisesse mudeliklassi oleks meil mõistlik panustada, kui palju aega tehnikaringis võiks ühes tunnis kuluda tehnikapoolele, ehk kokkupanekule ja tundmaõppimisele ning kui suure osa peaks hõlmama sõitmine. Pärast informatiivset vestlust läksime koolimajatagusele miniarenale sõitma, kus kõik soovijad said proovida sõita nii elektri- kui nitroautoga. Huvilistel silmad särasid ja ega ei jäänudki muud üle, kui leppida kokku ringi toimumisaeg. Kuulsin põhilise küsimusena vaid, et mis maksab auto ning kust autot soetada saab?

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus