Voore koolis on erimeelsused keeleõpetuse küsimuses

Kuigi selles koolis on alati saksa keelt õpetatud, on pikast traditsioonist viimastel aastatel tüli tekkinud. Koolipere on väike ja kolmanda klassi lastest saab kena keeleõppegrupi, kuid vanemad on vankumatud: saksa keelt ei lähe vaja! Oma kindlat tahet on nad väljendanud kooli hoolekogu kaudu juba paar viimast aastat, algul paludes ja hiljem nõudes, et kolmandas klassis hakataks tingimata õpetama inglise keelt.

Direktor Raivo Reimets rääkis teisipäeval toimunud hoolekogu koosolekul põhjustest, miks kooli õppenõukogu ei teinud ka sellel õppeaastal otsust  A- ja B-võõrkeele äravahetamise kohta. Veel 31. augustil oli inglise keele õpetaja ametikoht täitmata, samal ajal töötab Voore Põhikoolis aga kvalifitseeritud ja suurte kogemustega saksa keele õpetaja. Ka pole senine keeleõpetuse süsteem direktori sõnul ühelegi lõpetanule edasise  haridustee valikul takistuseks saanud.

“Keeleõppesüsteem, kus A-võõrkeeleks on saksa ja B-võõrkeeleks inglise keel, on keeleõppe metoodika ja keeleliste erisuste tõttu lastele kergemini vastuvõetav ja põhikooli lõpuks peab mõlema keele tase ühtlustuma,? kinnitas Reimets.

Saksa keele õpetajal Merike Vahtramäel on kahju, et juba teist aastat algab 3. klassis saksa keele õppimine-õpetamine pingelises õhkkonnas, kuigi nii mõnigi tõrjuva hoiaku ja mossis näoga laps on õppimise käigus muutunud avatumaks, teadmishimulisemaks ning kodus kujundatud vastuseis saksa keelele on tunnis märkamatult ületatud.

Kooli hoolekogu otsustas siiski, et järgmisest sügisest tuleb A-keelena hakata õpetama inglise keelt. Muidugi juhul, kui inglise keele õpetaja leitakse.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus