Voore koolis oli riigikaitseteemaline vabaõhu-koolipäev

Voore põhikooli õpilastel oli möödunud neljapäeval üsna isevärki koolipäev. Kogu kooliperel oli viis tundi ja need kõik olid riigikaitseteemalised. Klassiruumis istumise asemel tegutseti aga hoopis õues ning seal oligi suviselt sooja ilmaga tunduvalt mõnusam olla.

Kaitseliidu Jõgeva malev ja Noorte Kotkaste Jõgeva malev viisid nimelt möödunud neljapäeval Voore koolis läbi riigikaitsepäeva. Kooli ümbrusse oli sisse seatud kümme kontrollpunkti, koolipere oli aga jagatud kuude võistkonda, millest igas kümmekond eri vanuses õpilast. Igal võistkonnal tuli läbi teha kõik kümme kontrollpunkti ning täita igas üks või kaks ülesannet, mis nõudsid füüsilist osavust, nutikust või teadmisi. Ülesannete täitmist juhendasid ja punktiarvestust pidasid Kaitseliidu Jõgeva maleva inimesed ning kogenumad noorkotkad ja kodutütred.

Ühes kontrollpunktis tuli näiteks tegelda täpsuslaskmisega, kusjuures laskeriistaks oli kada, laskemoonaks kivikesed ja märklauaks rida veega täidetud plastpudeleid. Teises kontrollpunktis tuli granaati visata, sedagi täpsuse peale. Maha oli nimelt märgitud kolm kasti, millest ühe tabamine andis kolm, teise tabamine neli ja kolmanda tabamine viis punkti. Kahe viskega tuli aga kokku saada kaheksa punkti.

Samas kontrollpunktis tuli lahendada teinegi ülesanne: loogika põhjal ära arvata, millised etteantud noorkotkaste seadustest on tegelikud ja millised väljamõeldud. Vähemasti ühel võistkonnal tekkis selle ülesande täitmise juures aga ootamatu takistus: seadusesäte “noorkotkas on karske” oli lastele arusaamatu, sest nad ei teadnud, mida tähendab sõna “karske”.

Ka kolmandas kontrollpunktis antud seljakoti pakkimise ülesande juures oli täpsust vaja, sest matkavarustus ei tohtinud kotis liikuda, kui üks võistkonnaliige, kott seljas, hüppama pandi. Täpsust oli vaja ka neljanda punkti kaardipusle kokkupanekul, ent seal oli vaja ka nutikust: kui pusle veel päris koos ei olnud, ent võistlejad ära arvasid, millist Jõgevamaa paika kaart kujutab, loeti ülesanne täidetuks.

Moondunud sõnum

Üsna mitmes kontrollpunktis tuli tegelda sõnumi edastamisega. Kõige keerulisem oli, nagu selgus, taskulambi ja vile abil morsesõnumit edastada. Asja tegi veelgi raskemaks see, et taskulambi tuli polnud heleda päikesevalguse käes distantsilt kuigi hästi nähtav. Polnud siis ime, et üks võistkond sai algse sõnumi “Karu magab” asemel lõpuks kokku “Maraffia”. Samas kontrollpunktis tuli veel üks lause nn NATO kuuldekoodi ümber “tõlkida”. See tähendab, et lause tuli muuta tähti märkivate sõnade jadaks. Näiteks sõnast “riigikaitse” saab sellisel “tõlkimisel” “Romeo-India-India-Golf-India-Kilo-Alfa-India-Tango-Sierra-Echo”.

Ühes kontrollpunktis tuli sõnum edastada välitelefoni abil. Süsteemi vooruseks on see, et levi ei kao kunagi ära.

“Ainult kaablit on tüütu vedada,” nentis selles kontrollpunktis noori juhendanud Kaitseliidu Jõgeva maleva noorteinstruktor Kristian Vaarpuu.

Nagu välitelefoniga õiendamisel, läks tehnilist taipu vaja ka taskulambipirnist, patareist ja kummist valgusallika konstrueerimisel. Üheksanda klassi poisil Martin Järvel ei kulunud selleks vist minutitki, mõnel jäi aga lubatud viiest minutistki väheks.

Koolimajast kaugemal, Tammemetsas mängiti samal ajal geopeitust. Metsa oli peidetud militaarvarustust ning noored pidid esemed üles otsima ja mängujuht Ants Noormetsa kätte viima. Kui tegemist oli aga ohtliku esemega (mis oli tegelikult ohutuks tehtud), ei tohtinud seda puutuda, vaid sellest tuli mängujuhile teatada.

“Päris hästi tunti ära, mis ohtlik, mis mitte,” ütles Ants Noormägi, Kaitseliidu Jõgeva maleva Torma üksikkompanii pealik ja Voore kooli noorkotkaste rühma juhendaja.

Koolitööle vaheldust

Tema oli ka üks neid, tänu kellele riigikaitsepäev Voore koolis teoks sai.

“Ants Noormets küsis, kas kool on sellisest ettevõtmisest huvitatud, ja arvasime koos õpetajatega, et see on lastele huvitav ja kasulik,” ütles Voore põhikooli direktor Raivo Reimets. “Kuuma ilmaga ei taheta niikuinii klassiruumis istuda. Miks siis mitte lastele õues tavalisele koolitööle vaheldust pakkuda ning anda neile võimalus oma teadmisi, oskusi ja füüsilist jõudu proovile panna. Tihti kurdetakse ju, et meie noorte füüsilised võimed ja koostööoskus on kehvad. Riigikaitsepäeval saab arendada mõlemat. Tore on ka see, et võistlust viivad läbi oma ala asjatundjad väljastpoolt kooli, mitte igapäevastest koolitundidest tuttavad õpetajad.”

Laste võistlemist jälginud õpetaja Maret Mogom ütles, et ta pole nii asjalikult tööd tegevaid lapsi ammu näinud.

“Mõni, kes muidu hirmus mürakaru, on siin hingega asja kallal,” tõdes õpetaja.

“Väga vahva päev oli,” kiitsid ka vennad Oliver ja Erki Ratassepp. Üheksandas klassis õppiv Oliver on tubli noorkotkas ning talle ei valmistanud näiteks seljakoti pakkimine mingit raskust.

“Aga kõige huvitavam oli binokliga asjade otsimine,” kiitis Oliver. “Põõsastesse olid peidetud sulgpall, reket, pasun, latern ja muud esemed ning meie pidime neid eemalt binokliga vaadates otsima.”

Võistluste lõppedes süüdati lõke ning austati selle juures paremaid. Lõpuks söödi sealsamas sõdurisuppi.

“Oleme ka varem selliseid riigikaitsepäevi teinud,” ütles Voore riigikaitsepäeva võistluste peakohtunik, Rene Köök Kaitseliidu Jõgeva malevast. “Ülemöödunud aastal korraldasime selle Mustvee gümnaasiumi, möödunud aastal Jõgeva põhikooli õpilastele. Tahame selliste ettevõtmistega tekitada noortes suuremat huvi noorkotkaste ja kodutütarde tegevuse vastu ning riigikaitse vastu laiemalt. Riigikaitsepäev annab ka hea võimaluse meeskonnatööd harjutada ja sõpradega koos midagi põnevat teha.”

Voore riigikaitsepäeva aitasid teoks teha OÜ Särka Sport, Saare vald, Noorkotkaste Jõgeva malev, Kaitseliidu Jõgeva malev ja noorteettevõte Pöörased Seiklused.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus