Voore koolis algas õppeaasta teistmoodi

Voore koolis algas uus õppeaasta sel aastal väga eriliselt ning elevusttekitavalt – koolimajas algasid lisaks õppetööle ka suuremahulised renoveerimistööd ning seoses sellega ka kolimine.


Esimese septembri aktus oli korraldatud sel üleüldse teistsugusel aastal ka veidi erilisemalt. Nimelt vahetati aktuse tavaasukoht, aula, teise korruse õpilaste puhkeala vastu ning selle korraldajaks olid 9. klassi õpilased ise.

Sellel aastal väga palju uut ja innustavat

Aktusele heitis valgust ka õpilase Marteni valmistatud elektrigeneraator ning kauni muusikalise etenduse andis kooli 4.–5. klassi ansambel. Õpilastele selline vaheldus ja uudne lähenemine väga meeldis ning hiljem on saadud ka kogukonnalt positiivset tagasisidet.
Paralleelselt suuremahulise ehitusega käib koostöös koolitöötajatega ka uute lahenduste projekteerimine. Pedagoogidel ja töötajatel on väga palju häid ideid, kuidas igapäevast elukeskkonda võimaluste piires ideaalilähedaseks muuta. Seda just laste õpimugavusele mõeldes. Renoveeritud koolimajja on planeeritud luua kõik võimalused ajakohaseks õppeks ning sellega soovitakse arvestada juba projekteerimise staadiumis. Seega usutakse, et Voore koolis on tulevikus lastel väga lahedad ja tänapäevased õpilahendused.
Sellest õppeaastast on koolis kolm uut õpetajat, kellest üks on ka suurte kogemustega jalgpallitreener. Tema käe all toimuvad Voore koolis iganädalased regulaarsed jalgpallitreeningud, kuhu oodatakse kõiki huvilisi teistest koolidest liituma. Mine tea, äkki on järgmine Mart Poom välja kasvamas just Voore koolist?
Sellel aastal saadi juurde tehnoloogiatundide jaoks uus arvutiga juhitav CNC-pink ning plaanis on klassidesse juurde soetada ka interaktiivsed projektorid, mis võimaldavad õppetööd muuta õpilastele atraktiivsemaks.
Samuti on hetkel Voore koolis IT-alast praktikat tegemas üks Viljandi kutseõppekeskuse tudeng, kes on väga palju abiks olnud seoses ehitusest ja IT-arendusest tingitud ümberkorralduste ja uute IT-lahenduste väljatöötamisega.

Õppimine peab olema põnev

IT-alasest uuest innovaatilisest lähenemisest räägib ka tema algatus „Kiirkursus algajatele“, mille raames õpilased said arvuti täiesti iseseisvalt lahti võtta, taas kokku panna ning sellele peale installeerida programmi Windows 10. Sellega tutvustati asjahuvilistele arvuti eri komponente ning iga detaili funktsioone. Uuri-koge-õpi lähenemine on just see, mis kinnistab lastel õpitut oluliselt kiiremini ning lõpptulemus on parem.
Soovitakse luua koostöös lapsevanematega rohkem õuesõppe võimalusi ning korraldada õppekäike. Pooldatakse avastusõpet, sest see toetab praktilist tegevust ja mängu. Kes ei ole kursis üldõpetuse põhimõtetega, siis lühidalt kirjeldades on see selline õppetöö korraldus, milles õppematerjalid ei ole jaotatud mitte üksikute õppeainete (nagu tavalises õppetöö korralduses), vaid korraga mitut õppeainet hõlmavate teemade kaupa. Selline lähenemine muudab õppetöö elulähedasemaks ning aitab luua rohkem seoseid. See omakorda arendab õpilase iseseisva töö oskust, mõtlemist, avardab vaatlusvõimet, fantaasiat ning laiendab huvide ringi.
Soovitakse kaasata tervet kogukonda laste liikumisaktiivsuse suurendamiseks, et murda nutiseadmete võidukäik. Tööd jätkab ka Mustvee muusika- ja kunstikooli Voore osakond. See on olnud väga populaarne ja selles osaleb 1/3 kooli õpilastest.
Kooli arendamise ja ajakohastamisega pakutakse selle piirkonna lastele ka edaspidi konkurentsivõimelist ning laiabaasilist haridust.
Mustvee vallavanem Aivar Lainjärv tõdeb,et Voore kooli remondi teema on kaua päevakorras olnud. „Oleks tore, kui oleks saadud töödega lõpule juba septembriks, kuid nüüd peaks remont valmis saama aasta lõpuks,“ nentis Lainjärv. Sellega, et õpikeskkond muutub oluliselt kvaliteetsemaks ja maja seisukord tunduvalt paremaks kinnitab ka Mustvee valla haridus- ja noorsootöö nõunik Raivo Vadi. Mustvee vallas on plaanis haridusvõrgustiku korrastamine ja selleks on plaanis oktoobris alustada aktiivseid arutelusid sellel teemal. Plaanis on kaasata kõik huvigrupid. Kõigi huvi on lõpuks ikkagi see, et õpilased saaksid parima kvaliteediga hariduse ja tugeva aluse elus edasi minekuks.

ULVI TAMM

blog comments powered by Disqus