VOLISe teine tulemine

Infosüsteem VOLIS jõudis meie omavalitsuste volikogudesse paar aastat tagasi. Mõned vallad-linnad, kellele idee tundus ahvatlev, võtsid selle vastu. Teised jäid äraootavale seisukohale, sest lähenev haldusreform ei soosinud pikemaajaliste plaanide tegemist. Oli ka neid kohti, kus vilets internetiühendus ei lubanudki VOLISe peale mõelda, sest näiteks Mustveest jookseb optiline kaabel mööda.

Nendes omavalitsuste volikogudes, kus VOLIS töötas, oli selle tegelik efekt pigem kesine. Heli oli kehvapoolne ja mõne ülekande puhul polnud võimalik eristada, kes räägib. Ja see kehtis veel laua taga istujate kohta. Kaamerapilt näitas aga enamasti istungil osalejate selgi või kuklaid.  Mõned ülekanded meenutasid aga nõukaaegseid telesaateid, kus tuli ette, et kui oli pilt, siis polnud häält, ja vastupidi.

Jutud sellest, et VOLIS teeb istungil osalemise võimalikuks ka näiteks Ameerikas olles, osutusid samuti suhteliselt väheveenvaiks. Sest kaugel puhates öösel pigem magatakse, kui katsetatakse VOLISega. Ja lõpuks polnud kodanike huvi ülekande vastu kuigi suur, tavaliselt kümmekond jälgijat, sest kui isegi piiride muutmised ja nimede valimised jätavad enamiku külmaks, miks peaks siis üks tavaline istung korraga kõnetama.

Nüüd on maakonnas kolm suurt omavalitsust, kes peaksid end taas VOLISe lainele viima. Või vähemalt end nähtavaks-kuuldavaks tegema. Jõgeva vald loodab vana tuttava VOLISe kasutusele võtta juba varsti. Mustvee vallal puuduvad selleks aga hetkel tehnilised võimalused. Põltsamaal soovitakse samuti lähiajal istungeid salvestama ja jagama hakata, kuid kas seda tehakse VOLISe või mõne moodsama tehnoloogia abil, veel selgub.

blog comments powered by Disqus