Volis sai pidulikult eluõiguse

Möödunud reedel jõuti Jõgeval niikaugele, et omavalitsustele suunatud infosüsteem VOLIS anti ametlikult käiku.

 

VOLIS-e projektijuht Henri Pook lausus Jõgeva linnavolikogu saalis toimunud ürituse avasõnades, et saalis toimuv peegeldab just niisugust olukorda, mida saab edaspidi näha maakonna omavalitsuste volikogude istungitel. Projektijuht toonitas, et kõigil volikoguliikmetel, kes siiani on harjunud ja tahavad ka edaspidi volikogu töös osaleda endisel moel, jääb selline võimalus alles.  

Arvutiga või arvutita

Et uus omavalitsustele suunatud infosüsteem võimaldab istungil nii elektrooniliselt kui ka füüsiliselt osaleda, otsustatigi kasutada VOLISe avamisel mõlemat varianti. Ümber Jõgeva linnavolikogu laua istus nii arvutitega varustatud kui ilma arvutita komisjoniliikmeid. Kõik istungil osalenud komisjoniliikmed registreeriti ka istungi protokollis, mis oli seinal olevalt ekraanilt  kõigile näha.  Samasugust pilti hakatakse ekraanidelt edaspidi nägema kõigil Jõgevamaa omavalitsuste volikogude istungitel. Prooviistungi päevakorras oli ainult üks punkt ehk volikoguistungi avatuks hääletamine. Henri Poogi sõnul sobis selline variant uue infosüsteemi töölerakendamiseks kõige paremini, sest näitas demokraatlikku lähenemist.

Projektijuhi sõnul oleks võinud uue infosüsteemi käiku rakendada ka selliselt, et regionaalminister oleks kätte võtnud juhtmejupi, ühendades need kahe elektroonilise seadme vahel, või oleks avatud uus infosüsteem traditsiooniliselt linti lõigates. Võinuks ka juhet lõigata, ent seegi mõte tundus ebaõigena, sest uut süsteemi tööle rakendades tunduks juhtme läbilõikamine kohatuna. Seetõttu tekkis mõte, et kõige mõistlikum oleks kasutada VOLIS süsteemi pakutavat võimalust ja panna VOLISe avamine istungil osalejate vahel hääletusele.

Istungi läbiviimiseks moodustati komisjon, kuhu kuulusid maakonna kõikide omavalitsuste volikogude esimehed, linnapead ning vallavanemad, lisaks Jõgeva maavanem ja regionaalminister. Viimane nimetati ka komisjoni esimeheks. Enne reaalse päevakorra juurde asumist viidi läbi istungi liikmete kohaloleku kontroll, saamaks teada, kes omavalitsuste esindajatest viibivad antud hetkel volikogu saalis. Hääletamise tulemusena olid kõik istungil osalenud VOLISe käivitamise poolt.  

Viib info tavakodanikuni

VOLISe peamiseks väärtuseks on info jõudmine tavakodanikuni. Uus infosüsteem on tunduvalt täiuslikum algselt plaanitust. 

VOLISe avaistungil viibinud Smartlink OÜ juhatuse esimehe Henrik Põderi sõnul said algselt tagasihoidlikumalt plaanitud tehnilised lahendused hoopis täiuslikemana võimalikeks seetõttu, et projekti vedajate ja Smartlinki inimeste vahel suudeti teha koostööd. Seda üldisematest probleemidest alates kuni tehniliste detailide ja nüanssideni.

VOLIS ajutise komisjoni istungit juhatanud regionaalminister Siim Kiisler tänas Jõgevamaa valdasid ja linnu, et nad nõustusid olema pilootideks uue innovaatilise projekti käivitamisel. Kiisler tõmbas paralleeli ja võrdles siinset käivitatavat projekti e-valitsusega. Ministri hinnangul on nüüdseks  Jõgeva maakonnast saanud tõeline e-maakond. Kiisler lausus, et ta on kasutanud elektroonilist süsteemi nii omavalitsuse volikogu liikmena, Riigikogu kui ka valitsuse liikmena. “See siinne süsteem on neist kõige uuem ja mis peaasi – kõige täiuslikum,” nentis minister. Kiisleri sõnul ilmutasid samasugust huvi infotehnoloogilise laheduse vastu Soome maavanemad ja omavalitsusliitude juhid.

Kiisleri sõnul on VOLISe peamiseks väärtuseks infovahetuse jõudmine tavakodanikuni. Kiisler ei välistanud võimalust, et VOLISest võib tekkida paar erinevat varianti, kus ühte kasutaksid väiksemad ja teist suuremad omavalitsused.

Saare vallavanem Jüri Morozov pidas projekti igati kiiduväärseks ja ajakohaseks, ent muretses samas mõnede IT- valdkonna puuduste pärast. Tema sõnul ei saa vahel ametnikud dokumendi haldussüsteemis vajalikul hulgal kandeid teha, sest ühe kande teoks saamist peab ootama pool tundi. See on vallajuhi sõnul probleem, mis takistab vallaametnike tegevust. 

Suvel läheb testimiseks

Jõgeva maavanema Viktor Svjatõšev avaldas heameelt selle üle, et just Jõgevamaal on esimesena kasutusele võetud täiesti uus ja innovaatiline tehnoloogiline süsteem ja et maakond on valitud sedavõrd kaaluka ja vastutusrikka pilootprojekti paigaks. Maavanem tänas kõvasti vaeva näinud Henri Pooki, kõiki maakonna omavalitsusjuhte ja volikogude liikmeid, samuti Smartlinki, aga ka kõiki teisi osalisi, kes uue süsteemi õnnestumise nimel vaeva olid näinud 

Nüüd on tarvis suve jooksul läbida VOLISe tõsine testimine. Sügiseks peaks süsteem juba kasutusel olema. Väljapool Jõgevamaad on VOLISest huvitatud mitmed omavalitsused, teiste seas Tartu linn. “Äkki läheme VOLISega Euroopassegi,” võttis Henri Pook kokku mõtted uue infosüsteemi võimalikest arengutest.

VOLISe vastu on tõsine huvi olemas ka väljaspool Eestit, mis tõestab, et kogu see ettevõtmine tasus võetud riski ning tehtud kulutusi.

VOLISe pilootprojekt sai alguse 2005. aastal e-maakonna mõttetalgutel, kus osalesid Järva, Viljandi, Valga ja Jõgeva maavalitsuse ning ASi Andmevara esindajad. Üks tol korral tekkinud ideedest meeldis ka siseministeeriumile ning välja pakutud mõte otsustatigi realiseerida pilootprojektina Jõgevamaal. Juba 2006. aastal sai uus novaatorlik idee nimeks VOLIS. 

Kohaliku omavalitsuse istungite infosüsteem VOLIS

*Hõlbustab Eesti kohalike omavalitsuste asjaajamist

*Eesmärgiks on välja töötada infosüsteemi tarkvara kasutamiseks kohalike omavalitsuste volikogudes ja valitsustes.

*VOLIS ühildub X-tee liidestust omavate dokumendihaldustarkvaradega ning mitmete teiste riigi ja kohaliku omavalitsuse jaoks välja töötatavate tarkvaralahendustega.

*VOLISt saab häälestada vastavalt kohapealsele vajadusele, alates paberivaba töökeskkonna kasutuselevõtust ja lõpetades virtuaalse volikogu istungi läbiviimisega.

*VOLISt saab kasutada ka juhul, kui vaid osa volikogu liikmeid on nõus paberivaba töömeetodiga.

*Regionaalministri vastutusalasse kuuluvat projekti rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

blog comments powered by Disqus