Volikogus arutati piiride muutmist

Mustvee vallavolikogu tegi 26. juuni istungil otsuse esitada Jõgeva vallavolikogule ettepanek haldusüksuste piiride muutmiseks ja elanike arvamuse väljaselgitamiseks. Nüüd arutati teemat ka neljapäevasel Jõgeva vallavolikogu istungil.


Mustvee vallavolikogu otsustas, et Torma alevik ning Vanamõisa, Kõnnu, Lilastvere, Oti, Liikatku ja Võidivere külad arvataks Mustvee valla koosseisu. Kuid Näduvere, Rassiku ja Tealama külade elanikud ei ole teinud ettepanekut haldusüksuste piiride muutmiseks ja külade Jõgeva valla koosseisust Mustvee valla koosseisu arvamiseks.

„Näduvere, Rassiku ja Tealama külas asuvad võimaliku üleantava Torma aleviku kui kohaliku keskuse toimepiirkonnas ja nende eraldamine tekitaks asustussüsteemis ebaloogilise enklaavi. Jõgeva maakonnaplaneeringus on välja toodud, et Torma aleviku toimepiirkonda kuuluvad ka Näduvere, Rassiku ja Tealama külad. Nende üle andmata jätmisega lõigatakse külad senisest Torma alevikust kui teenuskeskusest lahti,“ märgitakse Mustvee vallavolikogu läkitatud ettepanekus.

Selleks, et elanike tegelik tahe välja selgitada, on Jõgeva vald otsustanud läbi viia hääletuse, milles saavad kõik kas elektrooniliselt või teenuskeskuses oma arvamust avaldada. Jõgeva vallavolikogu esimees pani külade elanikele südamele, et hääletusel on tingimata vajalik oma tahet väljendada. Eeldatavasti peaks hääletus toimuma oktoobris.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus