Volikogu vaagis linna raha kasutamist

Teisipäeval peetud Põltsamaa linnavolikogu istungil oli informatsioonilise punktina päevakorda lülitatud Põltsamaa linna eelarveliste vahendite kasutamise efektiivsuse analüüs.

 

Põltsamaa linnavolikogu esimees Andres Vään lausus, et kui pisut ajaloos tagasi vaadata, siis sellise analüüsi vajaduse algatas linnavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjon 2012. aastal. Põltsamaa linna 2013. aasta eelarvesse kavandati selleks ka eeldatav summa ning nüüdseks on analüüs valmis.  

Linn ja vald pole ühinenud

Vään lausus, et analüüs Põltsamaa linna eelarveliste vahendite kasutamise efektiivsuse kohta jõudis temani linna käesoleva aasta eelarve lugemise ajal ning seetõttu kerkis üles küsimus,  mis selle analüüsiga niisugusel ajahetkel peale hakata. Andres Vään märkis, et eelarve lugemise ajal pole õige hetk seda analüüsi arutama hakata ja seetõttu pidas ta vajalikuks, et praegu tuleks see lihtsalt avalikustada.

Vään lausus, et need volikogu liikmed, kes on tutvunud kõnealuse analüüsiga, Põltsamaa linna arengukava ja eelarve strateegiaga, märkavad vahepeal toimunud muutusi. Osa sellest analüüsist koostati lähtudes Põltsamaa linna ja valla ühinemisest, mida aga ei ole toimunud. Vään ütles, et kindlasti on analüüsis välja toodud soovitused headeks nõuanneteks enne arengukava muudatusettepanekute esitamist. 

Pole absoluutsed

Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõunik Maimu Kelder lausus, et analüüsis välja toodud soovitusi ei saa võtta kui absoluutseid lahendusi, mis tuleks ellu viia. Maimu Kelderi sõnul viitavad need soovitused pigem sellele, kuidas Põltsamaa linna elu korraldamisega edasi minna. Majandusnõuniku sõnul tuleb analüüsis välja toodud soovituste puhul lähtuda teadmisest, et raha Põltsamaa linna eelarvesse kusagilt juurde tulemas ei ole. Nõunik tõdes, et hoopis kulutused kasvavad ning linna valitsemisalas olevate struktuuride ülalpidamine muutub järjest keerulisemaks.

Maimu Kelderi sõnul tegi eelarveliste vahendite efektiivsuse analüüsi Hagen&Partners OÜ ning see läks Põltsamaa linnale koos käibemaksuga maksma 5400 eurot.

Põltsamaa linnavolikogu liikme Anti Orava sõnul on analüüsis välja toodud ettepanekud tehtud juba varasemate linnavolikogude koosseisude poolt, samuti on need teemad kõik olnud kaasatud valimisvõitlusse ja volikogu komisjonide aruteludesse. Seetõttu küsis ta, mis oli firma Hagen&Pertners analüüsis sellist, mida varem veel ei teatud. Anti Orav tundis ka huvi, kas Põltsamaa linnale sellest analüüsist reaalset kasu oli  või võetakse üsna kalliks läinud analüüsi tulemused lihtsalt teadmiseks ja minnakse eluga vanaviisi edasi. 

Toetatavad tegevused pingeritta Maimu Kelder tõdes, et mõned nendest ettepanekutest on juba kümme aastat tagasi tehtud, aga nüüd on nende juurde uuesti tagasi tuldud, mis tähendab, et nende probleemidega tuleb jätkuvalt tegeleda. Kindlasti tuleb tema sõnul tegeleda Põltsamaa ühisgümnaasiumile kuuluva kinnisvaraga. Samuti tunnistas majandusnõunik, et linna toetatavad tegevused tuleks tähtsuse alusel järjestada.   

Hagen&Partnersi soovitused Põltsamaa linnale 

*Muusikakooli üleviimine Põltsamaa ühisgümnaasiumi kasutuseta seisvasse vanasse hoonesse ja muusikakooli kasutuses oleva kinnisvara müük

*Linnale kuuluvate hajusalt paiknevate korterite koondamine 2-4 hoonesse

*Linnatänavate valgustuse parem reguleerimine ja säästlike lahenduste kasutuselevõtt

*Vähese kasutusega või kasutuseta seisvate rajatistele ja kinnistutele (Lille tänava õppehoone vana maja, õpilaskodu, spordihoone Pajusi maantee 18, lauluväljak) uue kasutuse leidmine või nende realiseerimine

*Hallatavate asutuste energiatõhususe tagamine

*Vaba aja, kultuuri, religiooni toetamine (korrigeerida täna kehtiv mittetulundusühingute toetamise määrus ning lisada sinna sotsiaalse ettevõtluse edendamise tingimus)

*Praegu võiks loobuda (välja arvatud noorte- ja lasteühenduste puhul) tegevustoetustest ning toetada projektipõhist arendustegevust

*Hallatavate asutuste juhtimiste ühendamine ja personali vähendamine

*Lasteaedade Tõruke” ja Mari” juhtimise ühendamine, lasteaedade personali vähendamine, Põltsamaa muuseumi ja SA Põltsamaa Lossi Arendus juhtimise ühendamine

*Juhtimistasandi töötajate arvu vähendamine ja asendamine spetsialisti pädevusega  (sotsiaalosakonna juhataja ametikoha asendamine sotsiaaltöö spetsialisti ametikohaga)

*Kaaluda linna asutatud äriühingute ja sihtasutuste raamatupidamiste koondamist linnavalitsusse

*Volikogu liikmete arvu vähendamine

*Volikogu aseesimehe tasust loobumine

*Ühinemine Põltsamaa vallaga

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus