Volikogu saatis oma esindaja kultuurikeskuse nõukogusse

Teisipäeval peetud Põltsamaa linnavolikogu istungil saatsid volikogu liikmed oma esindajaks Põltsamaa kultuurikeskuse nõukogusse Ulvi Punaparti.

Põltsamaa linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõuniku Janne Karu sõnul kuuluvad Põltsamaa kultuurikeskuse nõukogusse isetegevuslaste, kultuurikeskuse töötajate, Põltsamaa linnavalitsuse ja Põltsamaa linnavolikogu esindajad.  Põltsamaa kultuurikeskuses tegutses varem juhatus ja nõukogu alustab seal tegevust alles käesolevast aastast. Nõukogusse peab põhimääruse kohaselt kuuluma vähemalt viis liiget. Janne Karu loodab, et Põltsamaa kultuurikeskuse nõukogu koguneb esimesele arupidamisele juba oktoobris.  

Põltsamaa linnavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni esimees tegi ettepaneku määrata kultuurikeskuse nõukogusse linnavolikogu esindajaks Riho Laanes, linnavolikogu finantskomisjoni aseesimees Helje Tamme tegi ettepaneku määrata sinna Punapart. Hääletamise tulemusena määrati Põltsamaa linnavolikogu esindajaks kultuurikeskuse nõukogus Ulvi Punapart. Nõukogu liikme volitused kestavad kolm aastat.

<span style=”FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt” lang=”ET”>

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus