Volikogu nõustus tagama lammutustööde rahastamisel omaosaluse

Hiljuti toimunud Põltsamaa linnavolikogu istungil oli päevakorda kavandatud volikogu poolt garantiikirja andmise otsustamine. Vastavalt looduskaitse arengukavale aastani 2020, on majandus- ja taristuminister allkirjastanud käskkirja, mille alusel saavad kohalikud omavalitsused taotleda Kredexi kaudu toetust, et lammutada mittekõlblikke hooneid.  Toetuse eesmärk on aidata kohalikke omavalitsusi lammutada kasutuseta jäänud hooneid, mis on inetud, varisemis- ja tuleohtlikud, mille renoveerimine on ebaotstarbekas ja mida pole õnnestunud võõrandada. Selliste hoonete alune maa-ala tuleks taas vabastada loodusele, põllumaaks või kujundada ümber avalikuks ruumiks.

Põltsamaa linnavalitsuse majandusnõuniku Maimu Kelderi  sõnul asub selline hoone Põltsamaa linnas aadressil Lossi tänav 16, mille lammutamiseks kuluks esialgsete kalkulatsioonide kohaselt  14 570,88 eurot. Sellest summast 70 protsenti rahastaks Kredex ja ülejäänu ehk 4371,88 eurot maksaks Põltsamaa linn. Maimu Kelder lausus, et Kredexile tuleb esitada taotlus, kus on kirjas, et garanteeritud on omavalitsuse omaosalus. Lammutustööd tuleb teha aasta jooksul pärast vastava otsuse langetamist. Põltsamaa linnavolikogu liige Mart Joosep küsis, kas selle hoone lammutamise hinna väljaselgitamisel oli tehtud ainult üks  kalkulatsioon või mitu.

Maimu Kelder lausus, et hinnapakkumisi üritati saada küll mitmelt ettevõttelt, kuid laekus ainult üks pakkumine. Linnavolikogu liiget Guido Pooki huvitas, kas Põltsamaa linnas on veel teisi taolisi linnale kuuluvaid hooneid, mis lammutamist vajavad. Majandusnõunik vastas, et rohkem selliseid hooneid, mis lammutamisrahastuse tingimustele vastaksid, linnal pole. Põltsamaa linnavolikogu nõustus toetama aadressil  Lossi 16 asuva hoone lammutamist 4371,88 euroga. 

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus