Volikogu lõpetas sihtasutuse Jõgeva Sport

Möödunud neljapäeval toimunud istungil otsustas Jõgeva linnavolikogu lõpetada sihtasutuse Jõgeva Sport ning algatada selle likvideerimismenetluse. Ühtlasi asutas linnavolikogu Jõgeva linnavalitsuse hallatava asutuse Jõgeva Spordikeskus, mis alustab sisulist tegevust järgmise aasta 1. jaanuarist, ning kehtestas uue allasutuse põhimääruse.

Nii sihtasutuse tegevuse lõpetamise kui ka linna uue allasutuse loomise otsused sündisid volikogus koalitsiooni napi häälteenamusega: otsuste poolt hääletas üheksa volikogu Reformierakonna ja Keskerakonna fraktsioonidesse kuuluvat saadikut, vastu oli seitse volikogu Isamaa ja Res Publica Liidu ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonide liiget.

Sihtasutus reorganiseeritakse

Ettepaneku 2006. aastal loodud sihtasutuse reorganiseerimiseks linna asutuseks tegi SA Jõgeva Sport nõukogu linnavalitsusele käesoleva aasta alguses. 13. veebruaril toimunud nõukogu koosolekul märgiti, et olukorras, kus sisuline omatulu on sihtasutuse eelarvest alla 30 protsendi ning selle suurendamine ilma kinnisvara parendamisse investeerimata ei ole reaalne, peab nõukogu sihtasutuse jätkamist ebamõistlikuks. Nõukogu hinnangul aitaks sihtasutuse reorganiseerimine linna hallatavaks asutuseks kokku hoida juhtimiskulusid ning võimaldaks saada linnale olulise objekti toimimisest parema ja operatiivsema ülevaate.

Linnavalitsuse poolt otsuse eelnõu juurde mõni tund enne volikogu istungi algust esitatud seletuskirja kohaselt on sihtasutuse põhitegevus majandusnäitajate baasil olnud negatiivne järjest juba alates 2009. aastast ning linna toetuse ja ostetud teenuste maht on kasvanud 71,8 protsendini. Eelneva põhjal võib järeldada, et juba pikemat aega ei ole tegemist iseseisva sihtasutusega, vaid linnavalitsusest sõltuva üksusega (sisuliselt hallatava asutusega), kuna kogutuludest 72 protsenti saadakse linnalt, kes kirjutab ette ka toetuse kasutuse sihtsuunitluse,” kinnitatakse seletuses. Linnavalitsus on küsimust tõsiselt arutanud ning jõudnud selgusele: et tagada teenuste kvaliteetne kättesaadavus ja järjepidevus ning majandustegevuse operatiivsem juhtimine, on õigem muuta sihtasutus hallatavaks asutuseks.”

Notaritasuks tuhat kuni kolm tuhat eurot

Päevakorrapunkti ettekandja, abilinnapea Raivo Meitus selgitas volikogu istungil, et volikogu otsuse järel asub tööle likvideerimiskomisjon, mis juhib sihtasutuse tööd. Kogu senine tegevus jätkub ning pakutakse samu teenuseid,” lausus abilinnapea. Viie kuu pärast, kui likvideerimisprotsess lõpeb, antakse Jõgeva linnale üle sihtasutuse vara.”

Volikogu liikme Mihkel Kübara küsimusele vastates märkis abilinnapea, et sihtasutuse likvideerimise maksumuseks kujuneb notaritasu (1000-3000 eurot), mis on seotud hoonestusõiguse linnale tagasitulekuga. Samas ei osanud abilinnapea välja tuua konkreetseid numbreid selle kohta, kui palju läheb linnale maksma uue hallatava asutuse loomine. Sellist arvutust ei ole me veel teinud, kuna ei olnud selge, mida volikogu otsustab,” ütles ta.

Priit Põdra personalipoliitika-alasele küsimusele vastates ütles Raivo Meitus, et uue allasutuse juht selgub avaliku konkursiga, kõik sihtasutuse praegused töötajad jätkavad aga tööd. Kuna sihtasutuse tegevus jätkub ning me ei saa teenust peatada, jäävad kõik töötajad momendil tööle,” lausus Meitus.

Vastuseks Kristian Vaarpuu küsimusele Virtuse spordihoone tulevikust seoses Jõgeva põhikooli juurde rajatava uue spordihoonega lausus abilinnapea: Peame arvestama sellega, et enne kahte aastat, kui saab valmis põhikooli spordihoone, peame kuskil oma noorsportlasi ja teisi teenindama. Jooksvat remonti oleme sunnitud Virtusele tegema ja me teeme seda.”

Rein Kaste tundis huvi, mis takistas sihtasutusele uue juhi otsimist. Raivo Meitus: Kui nõukogu on sellise otsuse teinud, siis juhindume nõukogu otsusest.”

Volikogu IRL-i fraktsiooni esimees Mihkel Kübar märkis istungil, et eelnõu on toodud volikogu ette kiirustades ja läbimõtlematult. Ma tervitan seda, et linnavalitsus on avamas üleüldist spordipoliitika arengusuundade arutelu,” lausus Mihkel Kübar. See on väga õige ja hädavajalik, aga mul on tunne, et alustatakse valest otsast. Ühe asutuse likvideerimisega välistame me võimalikust diskussioonist ühe võimaliku variandi, kuidas oma spordielu korraldada.

Linnavalitsus tuleb välja eelnõuga, mille juures on poolik seletuskiri ning mis lõhub olemasoleva süsteemi ära. Samas ei näidata, milline töötav süsteem peaks välja nägema,” lausus endine linnapea, kes tundis huvi ka selle vastu, miks ei kutsutud istungile sihtasutuse nõukogu esimeest Priit Kirsimäed. Iga volikogu liige peaks saama võimalikult palju infot, et teha selliseid otsuseid.”

Arvutusi pole tehtud

Kui räägime sihtasutuse probleemina sellest, et see ei teeni piisavalt tulu, siis nüüd luuakse asutus, millel puudub tegelikult eesmärk üleüldse tulu teenida, hallatava asutuse eesmärgiks ei saa olla tulu teenimine,” ütles Kübar.

Kui riigikontroll teeb mõnele omavalitsusele mingid soovituslikud ettepanekud, siis tasub meil sellest võtta õppust ja vaadata üle, mis meil toimub, aga mitte ogara agarusega asuda lammutama seda, mis meil on olemas. Ei saa otsustada uue asutuse loomise üle, kui pole isegi võimalik hinnata selle eeldatavat maksumust. Isegi Jõgeva jäähallisaagas on tehtud erinevaid arvutusi, kui palju see maksma läheb, aga nüüd on kõik kalkulatsioonid puudu.”

Kui linnal on ühe hallatava asutuse, sihtasutuse või linna ettevõttega probleeme, siis selleks on olemas audiitorfirmad, samuti on meil revisjonikomisjon, kes vaatab üle, kas raha on sihipäraselt kasutatud,” sõnas Mihkel Kübar.

Linnavolikogu otsusega määrati sihtasutuse likvideerijateks abilinnapea Raivo Meitus, linnavalitsuse haridustöö peaspetsialist Helle Kajaste ja finantsjuht Kaja Pärn.

MATI ALEV

Jõgeva abilinnapea Raivo Meituse sõnul selgub uue allasutuse juht avaliku konkursiga, kõik sihtasutuse praegused töötajad jätkavad aga tööd. Kuna sihtasutuse tegevus jätkub ning me ei saa teenust peatada, jäävad kõik töötajad momendil tööle.”

blog comments powered by Disqus