Volikogu kinnitas uue põhimääruse

Kolmapäeval peetud Põltsamaa vallavolikogu istungil tutvustas valla haridus- ja kultuurinõunik Silja Peters Lustivere Põhikooli uut põhimääruse projekti.

iii

Eelmine põhimäärus oli vastu võetud ajal, mil Lustivere lasteaed ühines põhikooliga. Nüüdseks ei vastanud osa põhimääruse sätteid enam kehivatele seadustele ja seetõttu vajas põhimäärus seadustega kooskõlla viimist. Silja Petersi sõnul Lustivere Põhikooli uues põhimääruses senisega võrreldes suuri muutusi pole. Õilaste koolikohustuse täitmise ees on vastutavad mitte ainult kool ja lapsevanemad, vaid ka vallavalitsus. Samuti on uue põhimääruse kohaselt lapsevanem kohustatud koolile hüvitama tema lapse poolt koolile tahtlikult tekitatud varalise kahju.

Muudetud on ka kooli hoolekogu suurust, kuhu varasema viie lapsevanema asemel hakkab edaspidi kuuluma seitse. See muudatus tuleneb kooli ja lasetaia liitumisest. Kooli tööd reguleerib põhikooli ja gümnaasiumi seadus ning lasteaia tegevust koolieelse lasteasutuse seadus. Koolieelse lasteasutuse seaduse kohaselt tuleb igal aastal uuendada hoolekogu. Liitkoolide osas, kus kooliga on liidetud lasteaed, puudub hoolekogude osas ühtne regulatsioon. Lustivere Põhikoolis reguleerib hoolekogu tegevust kooli põhimäärus. Kooli direktori õiguste hulka on lisatud õigus anda välja garantiikirju projektides osalemiseks kooli eelarve piires. Volikogu kinnitas haridusnõuniku poolt esitatud põhimääruse projekti.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus